Ponad wszystkie wasze uroki --
Ty! poezjo, i ty, wymowo --
Jeden wiecznie będzie wysoki:
* * * * * * * * * * * * * * * *
Odpowiednie dać rzeczy słowo!

/Cyprian Kamil Norwid/

 

PRÓBY  POETYCKIE UCZNIÓW NASZEGO LICEUM W JĘZYKU ANGIELSKIM

Na początku marca tego roku szkolnego niektórzy uczniowie  z klasy IA i IB 163 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie niepewnie i z rezerwą podeszli do propozycji twórczej pracy mającej na celu stworzenie  własnego limeryku

w języku angielskim. Wyniki tej pracy okazały się zaskakujące również dla samych twórców.

 

LIMERYK – żartobliwy utwór poet., przesycony groteskowym, absurdalnym

   dowcipem, wywodzący się z ang. poezji ludowej;

   występuje w formie epigramatu 5-wersowego o układzie rymów

   aabba; wywodzi się z folkloru ang., spopularyzowany przez ang. poetę

   E. Leara; termin od ang. nazwy m. Limerick w Irlandii.

   (źródło – Encyklopedia PWN)

 

Limeryki to krótkie formy poetyckie mające ściśle określoną strukturę.

Składają się z pięciu wersów. Wers pierwszy, drugi i piąty mają ten sam rym na końcu. Składają się z ośmiu sylab. Wersy 3 i 4 również mają ten sam rym i składają się z pięciu lub sześciu sylab.

Limeryki opowiadają krótką historię: wers pierwszy wprowadza bohatera, drugi podaje więcej szczegółów, wers trzeci i czwarty to sedno sprawy – historyjka a wers piąty to podsumowanie, puenta, zakończenie.

Limericks are humorous or nonsensical poems. Since it has a special structure and format, it is called fixed or closed form of poetry. They have five lines. Lines 1,2 and 5 have got the same rhyme. They have 8 syllables. Lines 3 and 4 have the same rhyme. They have 5 or 6 syllables. Limericks tell a short story: line 1 – introduces a character, line 2 gives more detail, lines 3 and 4 are the story and line 5 is the conclusion.

 

poezjaa

https://www.youtube.com/watch?v=kQ79VFgDr8Q

 

Oto przykłady takich limeryków:

There was an old man from Peru

Who dreamt he was eating his shoe;

He woke up in a fright

In the middle of the night,

And found it was perfectly true.

Lub

There was a young man from Bengal

Who went to a fancy dress ball,

He just went for fun

Dressed up as a bun

And a dog ate him up in the hall.

PONIŻEJ  Z DUMĄ  PRZEDSTAWIAM  LIMERYKI AUTORSTWA UCZNÓW Z KLASY I A I B

(Tylko tych, którzy wyrazili zgodę na ich publikację)

 

There once was a young  lady named  Bright

Whose speed was much faster than light.

She went out one day

In the possible best way

And returned home the previous night.

/Weronika Dobrowolska i Julia Poterek/

 

There once was a very sad daddy

Whose golf game was going quite badly.

He looked left and right,

No ball was in sight.

I think that he needed a caddy.

/Szymon Martuś/

 

There was a tall, young lady from Rome

Who lived with a cat in haunted home.

The cat caught a rat,

Then it caught a bat

And she made of them soup with foam.

/Melania Słopecka/

 

There once was Simon – nice, funny, little kid

Playing billiard was the only thing he did

This  fool lost his money

Everybody found it funny

He was making big mess indeed.

/Jakub Waś /

 

There was a lady that for real

Wanted to go to Korea

She wanted to have fun

But she ended playing drum

And that became the girl’s big deal.

/Julia Trojanowska/