DYREKTOR SZKOŁY - mgr Izabela Nowacka

nauczyciele języka polskiego

mgr Izabela Nowacka, mgr Katarzyna Deptuła, mgr Marta Milczarek

nauczyciel historii i wos-u

mgr Jacek Drejerski

nauczyciele matematyki

mgr Barbara Nowak, mgr Dorota Ziółkowska, mgr Maciej Woroniecki

nauczyciele języka angielskiego

mgr Joanna Naparty, mgr Anna Komorowska, mgr Katarzyna Stępniewska, mgr Jacek Podkański

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Krystyna Szlejzer

nauczyciel języka hiszpańskiego 

mgr Elżbieta Fiedorowicz

nauczyciel fizyki

mgr Artur Lenkiewicz

 nauczyciel chemii

mgr Justyna Ositek

nauczyciel biologii

mgr Piotr Banaszek

 nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Maciążek

 nauczyciel informatyki

mgr Małgorzata Wasiura

nauczyciel plastyki

mgr Marzena Rybnikow

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Gutowska - Bąk

mgr Jolanta Rybicka

mgr Piotr Banaszek

mgr Łukasz Pawlikowski

mgr Gerard Snopek

nauczyciel  wychowania do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Gutowska - Bąk

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Gerard Snopek

nauczyciel wiedzy o kulturze

mgr Katarzyna Deptuła

nauczyciel robotyki

mgr Małgorzata Wasiura

nauczyciel edukacji medialnej

mgr Marta Milczarek

nauczyciele religii, etyki

mgr Barbara Kłopotowska, mgr Monika Wójtowicz

zespół psychologiczno-pedagogiczny

mgr Katarzyna Wiercioch - psycholog, mgr Iwona Lipska - pedagog

nauczyciele bibliotekarze

mgr Anna Grzymkowska, mgr Katarzyna Tucholska