DYREKTOR SZKOŁY - mgr Izabela Nowacka

nauczyciele języka polskiego

mgr Katarzyna Deptuła

 mgr Miąskiewicz-Cegiełka 

mgr Marta Milczarek

mgr Izabela Nowacka

nauczyciel historii i wos-u

mgr Jacek Drejerski

mgr Mirosława Wiesiołek

nauczyciele matematyki

mgr Barbara Nowak

mgr Maciej Woroniecki

mgr Dorota Ziółkowska

nauczyciele języka angielskiego

mgr Magdalena Dworzyńska

mgr Anna Komorowska

mgr Joanna Naparty

mgr  Dorota Piwowarska

mgr Jacek Podkański

mgr Grażyna Siemaszko-Krupiej

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Krystyna Szlejzer

nauczyciel języka hiszpańskiego 

mgr Elżbieta Fiedorowicz

nauczyciel fizyki

mgr Artur Lenkiewicz

 nauczyciel chemii

mgr Izabela Ositek

nauczyciel biologii

mgr Piotr Banaszek

nauczyciel przyrody

mgr Karolina Han

nauczyciel podstawy przedsiębiorczości

dr Bogumiła Jasiona

 nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Maciążek

 nauczyciel informatyki

mgr Małgorzata Wasiura

nauczyciel plastyki

mgr Beata Bielska Karwot

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Gutowska - Bąk

mgr Jolanta Rybicka

mgr Piotr Banaszek

mgr Łukasz Pawlikowski

mgr Gerard Snopek

nauczyciel  wychowania do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Gutowska - Bąk

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Gerard Snopek

nauczyciel robotyki

mgr Małgorzata Wasiura

nauczyciel edukacji medialnej

mgr Marta Milczarek

nauczyciele religii, etyki

mgr Barbara Kłopotowska, mgr Monika Wójtowicz

zespół psychologiczno-pedagogiczny

mgr Katarzyna Wiercioch - psycholog

mgr Anna Brzozowska - pedagog

mgr Iwona Lipska - pedagog

nauczyciele bibliotekarze

mgr Anna Grzymkowska, mgr Katarzyna Tucholska