CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie to pierwsza publiczna szkoła średnia w Wesołej powstała na mocy Uchwały Rady miasta st. Warszawy z dnia 7 marca 2019 r.z inicjatywy władz dzielnicy jako realizacja potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. 

 

Liceum obecnie mieści się w budynku przy ul. Klimatycznej 1 korzystając z tymczasowej gościny SP 385. Docelowo Liceum uzyska siedzibę niedaleko Urzędu Dzielnicy Warszawa Wesoła na osiedlu Groszówka. W grudniu 2019r został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku liceum. Sąd konkursowy jako najlepszą pracę wybrał koncepcję złożoną przez firmę „Plus3-ARCHITEKCI” Sp. z.o.o. z Warszawy. Zgodnie z planem budowa powinna się rozpocząć jeszcze w 2020 roku.

Ilość chętnych podczas rekrutacji do klas pierwszych przeprowadzonej w roku 2019  niezbicie udowodniła, że młodzież chętnie uwzględniała nowe liceum w swoich wyborach edukacyjnych. Zgodnie z pierwotnymi założeniami skompletowano cztery oddziały klasy pierwszej – dwa dla absolwentów gimnazjum i dwa dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Wśród naszych uczniów przeważają mieszkańcy Wesołej, ale przyjeżdża też do nas młodzież z Rembertowa, Wawra, Pragi Południe, Mokotowa i ościennych miejscowości. 

Obecni uczniowie klas pierwszych realizują lekcje w zakresie rozszerzonym z j.polskiego i angielskiego w klasach humanistycznych oraz matematyki i j.angielskiego w klasach matematycznych. Od drugiej klasy w puli przedmiotów rozszerzonych znajdą się dodatkowo zajęcia do wyboru z historii, wosu, geografii, fizyki, biologii i chemii. 

W trosce o pomyślny wynik  matury z matematyki w każdej klasie zwiększyliśmy wymiar tego przedmiotu korzystając z tzw godzin dyrektorskich.

W ramach zajęć obowiązkowych licealiści realizują jedną z trzech godzin w-fu zgodnie ze swoimi preferencjami sportowymi wybierając ulubioną dyscyplinę sportową.

Ułożony plan zakłada pracę na jedną zmianę. Zajęcia trwają do godziny 14,40, a incydentalnie do 15,35. W piątki kończymy lekcje o godz. 13,35 godziną wychowawczą. Dzięki temu licealiści znajdują czas, by uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i rozwijać swoje pasje. 

W okresie  zagrożenia coronawirusem COVIT- 19 placówka prowadzi nauczanie zdalne wykorzystując pakiet Office 365. W ramach nauczania zdalnego odbywają się lekcje online, prowadzone są konsultacje za pomocą aplikacji teams, e-dziennika i służbowej poczty mailowej. Realizacja programu postępuje planowo dzięki zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży. Dyrektor liceum i wychowawcy monitorują sposób realizacji obowiązku szkolnego przez poszczególnych uczniów uwzględniając ich uczestnictwo w lekcjach online i zdalnych pracach klasowych, samodzielną naukę w oparciu o karty pracy, komunikację indywidualną z nauczycielami, uczestnictwo w projektach samorządu i wolontariatu. Nauczyciele pozostają w kontakcie  z rodzicami. Młodzież – zgodnie z potrzebami – otaczana jest indywidualną opieką psychologiczną i pedagogiczną.

W ofercie zajęć dodatkowych w roku szk. 2019/20 znalazły się:  robotyka, edukacja medialna, etyka z elementami filozofii, koło debat oksfordzkich, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne i sportowe. 

Ta oferta w przyszłym roku zostanie zmodyfikowana zgodnie z sugestiami, oczekiwaniami i potrzebami młodzieży.

Społeczność CLXIII LO ma już pierwsze sukcesy na swoim koncie. Są to:

 • projekty realizowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego (m.in., dyskoteka andrzejkowa, projekt kulturowo –świąteczny, akcja proekologiczna uzieleniania szkoly, dyskoteka karnawałowa, realizacja filmu o szkole), 
 • działania wolontariackie (współpraca z Caritasem, WOŚP, akcja „Paczka na Kresy”)
 • redakcja gazetki „Licealnik”, 
 • działanie ośmiorga licealistów w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy 
 • organizacja projektu inspirowanego sztuką P. Picassa dla uczniów liceum i uczniów klas ósmych ze szkół wesołowskich,
 • organizacja konkursu na film o Wesołej dla mieszkańców dzielnicy,
 • uczestnictwo dwóch uczniów w projekcie matematyczno-informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
 • współpraca z Europejskim Centrum Młodzieży na rzecz organizacji wyjazdowych warsztatów językowych, 
 • sukcesy w konkursie wiedzy o Wesołej i Warszawie organizowanym przez Wesołowską Radę Seniorów,
 • uczestnictwo w wyjazdach na spektakle teatralne, 
 • uczestnictwo w pozaszkolnych konkursach językowych.

W trosce o godne warunki pracy dla uczniów w budynku przy ul. Klimatycznej mieszczącym SP nr 385 i  CLXIII LO zdecydowano , że w roku szk. 2020/21 zostaną utworzone dwa oddziały klasy I w szkole średniej. Jeden humanistyczno- językowy i drugi dla chętnych o zainteresowaniach matematyczno – przyrodniczych. Nadal pozwoli to utrzymać kameralny, gwarantujący każdemu uczniowi podmiotowość i bezpieczeństwo charakter szkoły, a szeroka oferta przedmiotów w rozszerzeniu i planowane koła zainteresowań stworzą możliwość aplikowania naszych uczniów na różnorodne, wymarzone kierunki studiów na uniwersytecie, politechnice, uczelniach medycznych, ekonomicznych, artystycznych czy AWF-ie .

Zainteresowanych nauką w naszej szkole ósmoklasistów i ich rodziców zapraszamy serdecznie 20 maja 2020 na spotkanie informacyjne - dzień otwarty on-line zorganizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

link do zapisów na dzień otwarty 20 maja 2020 r. 

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Spotkanie-zdalne-Dzien-otwarty-w-szkole-ponadpodstawowej-CLXIII-Liceum-Ogolnoksztalcace-Wesola

W programie spotkania przewidujemy prezentację proponowanej oferty zajęć obowiązkowych, rozszerzeń i zajęć dodatkowych, rozmowy z nauczycielami i młodzieżą.