„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”

 

Platon

 

CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie to pierwsza publiczna szkoła średnia w Wesołej powstała na mocy Uchwały Rady miasta st. Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. z inicjatywy władz dzielnicy jako realizacja potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. 

 

Liceum obecnie mieści się w budynku przy ul. Klimatycznej 1 korzystając z tymczasowej gościny SP 385. Docelowo Liceum uzyska siedzibę niedaleko Urzędu Dzielnicy Warszawa Wesoła na osiedlu Groszówka. W grudniu 2019r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku liceum. Sąd konkursowy jako najlepszą pracę wybrał koncepcję złożoną przez firmę „Plus3-ARCHITEKCI” Sp. z.o.o. z Warszawy. W listopadzie 2021 roku wyłoniono wykonawcę. W lutym 2022 rozpoczęto prace budowlane.

Ilość chętnych podczas dotychczasowych rekrutacji do klas pierwszych niezbicie udowodniła, że młodzież chętnie uwzględnia nowe liceum w swoich wyborach edukacyjnych.  Wśród naszych uczniów przeważają mieszkańcy Wesołej, ale przyjeżdża też do nas młodzież z Rembertowa, Wawra, Pragi Południe, Mokotowa i ościennych miejscowości. 

Obecni uczniowie klas pierwszych realizują lekcje w zakresie podstawowym i rozszerzonym rozszerzonym zgodnie z ofertą.  Część rozszerzeń realizowanych jest międzyoddziałowo zgodnie z zapisami statutowymi.

W miarę potrzeb organizujemy zajęcia wyrównawcze zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz  dla zdolnych  i chętnych.

W trosce o pomyślny wynik  matury z matematyki w każdej klasie zwiększamy wymiar tego przedmiotu.

W ramach zajęć obowiązkowych od klasy II-ej licealiści realizują jedną z trzech godzin w-fu zgodnie ze swoimi preferencjami sportowymi, wybierając spośród przedstawionej propozycji ulubioną dyscyplinę sportową.

W okresie  zagrożenia coronawirusem COVID- 19 placówka prowadziła nauczanie zdalne wykorzystując pakiet Office 365. W ramach kształcenia online odbywają się lekcje i prowadzone są konsultacje za pomocą aplikacji teams, e-dziennika i służbowej poczty mailowej. Realizacja programu postępuje planowo dzięki zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży. Dyrektor liceum i wychowawcy monitorują sposób realizacji obowiązku szkolnego przez poszczególnych uczniów. Dbałość o prawidłową frekwencję jest jednym z priorytetów szkoły.

Zarówno podczas pracy w realu jak i online realizowane są  różnego rodzaje przedsięwzięcia: projekty samorządu i wolontariatu, wycieczki, zajęcia  realizowane we współpracy z instytucjami kultury (muzeami, teatrami) i nauki (wyższymi uczelniami, fundacjami).

Ciekawą inicjatywą jest Szkolny Budżet Partycypacyjny realizowany we współpracy z Radą Rodziców.

Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z rodzicami. W życiu szkoły istotną rolę odgrywa Rada Rodziców.

Młodzież – zgodnie z potrzebami – otaczana jest indywidualną opieką psychologiczną i pedagogiczną. Uczniowie chętnie korzystają z konsultacji z doradcą zawodowym, analizując swoje uzdolnienia i predyspozycje w celu właściwego wyboru kierunku studiów i satysfakcjonującej ścieżki kariery zawodowej.

W ofercie zajęć dodatkowych znajdują się:  robotyka, edukacja medialna, etyka z elementami filozofii, zajęcia  sportowe. 

Społeczność CLXIII LO ma już pierwsze sukcesy na swoim koncie. Są to:

 • projekty realizowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego
 • realizacja dwóch wersji filmu o CLXIII LO
 • jedenaście numerów kwartalnika „Licealnik”, 
 • zrealizowane we współpracy z profesjonalnymi dziennikarzami i biblioteką publiczną podcasty,
 • Licealna Galeria Artystycznej na stronie internetowej liceum,
 • działania wolontariackie,
 • działania licealistów w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy, 
 • organizacja projektów inspirowanych sztuką,
 • organizacja konkursu na film o Wesołej dla mieszkańców dzielnicy,
 • uczestnictwo uczniów w projektach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Ambasady Amerykańskiej i Meksykańskiej,
 • I miejsce w indywidualnej klasyfikacji uczestników w projekcie „Matematyka dla Ciekawych Świata” – XI edycja - nurt 2 - „Python w elektronicznej sieci” realizowanym przez Uniwersytet Warszawski,
 • sukcesy w konkursie wiedzy o Wesołej i Warszawie organizowanym przez Wesołowską Radę Seniorów,
 • sukcesy w konkursach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej i Muzeum Niepodległości,
 • uczestnictwo w innowacyjnych programach edukacyjnych Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Narodowego, fundacji AVE i Pozarządownika we współpracy z CEO,
 • uczestnictwo w projektach społecznych: "DIGITAL YOUTH FORUM 2020" Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę", Finałach WOŚP,
 • uczestnictwo w wyjazdach na spektakle teatralne podczas pracy stacjonarnej i uczestnictwo w spektaklach online, 
 • sukcesy w pozaszkolnych konkursach językowych, literackich, plastycznych i historycznych,
 • otrzymanie dofinansowania w Programach „Aktywna Tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i celowej subwencji oświatowej na doposażenie szkoły,
 • Tytuły Stypendysty Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów liceum w kategorii trzy- i czteroletniego LO,
 • Tytuł „Najlepszy uczeń”, „Najlepszy artysta”, Najlepszy sportowiec” i wyróżnienia specjalne przyznane przez Burmistrza Dzielnicy Wesoła,
 • zajęcie I miejsca w rywalizacji sportowej w Wesołej w ramach LIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020
 • zdobycie wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych podczas 11 Gali WPEK przez projekt „ W sieci tworzę, uczę się i komunikuję” zrealizowany przez naszą młodzież według pomysłu p.prof. M.Milczarek,
 • zdobycie wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych podczas 12 Gali WPEK przez projekt „Ze sztuką przez czasy zarazy” zrealizowany przez młodzież według pomysłu p.prof. I. Nowackiej i B.Bielskiej-Karwot
 • przyznanie tytułu „Człowieka Roku 2019” w dziedzinie profilaktyki i spraw społecznych oraz tytułu Animatora Roku 2019 przyznawanego przez Burmistrza Wesołej p. prof. K. Wiercioch i p. M. Dworzyńskiej.

Absolutnym priorytetem na co dzień jest w naszej szkole dbałość o więzi międzyludzkie. Jak są ważne uświadomiliśmy sobie wraz z przejściem na tzw. zdalne nauczanie. Dobre relacje w naszym środowisku celebrujemy pisząc serdeczne listy, składając życzenia, wysyłając maile rozmawiając w trakcie przerw po tradycyjnym lub wirtualnym dzwonku a czasem późnym wieczorem po lekcjach.  Paradoksalnie praca  online zbliżyła do siebie nauczycieli i młodzież. Jesteśmy wszyscy zaangażowani w to, by przetrwać ten trudny czas bez szkody dla naszej społeczności.

Do tradycji szkoły należy uroczyste Ślubowanie uczniów klas I-ych podczas Święta Edukacji Narodowej i realizacja projektów z okazji Święta Niepodległości, Świąt Bożego Narodzenia, Pierwszego Dnia Wiosny, Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Sportu. W tym roku nasz kalendarz wzbogacił się o ważny element, jakim jest tradycyjna Studniówka.

Bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem lokalnym. Dlatego raz jeszcze dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli przyjąć Tytuł „Honorowego Przyjaciela CLXIII LO” wręczany rok rocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.