Oświadczenie o dostępności cyfrowej stron internetowych

CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.163lo.waw.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej - rok 2019r., data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej – 25 lutego 2021 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Dokładamy starań, aby na bieżąco poprawiać dostępność strony.

Treści niedostępne:

  • Niektóre z zamieszczonych plików są skanami dokumentów
  • Zdjęcia, grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
  • W niektórych artykułach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowe
  • W materiałach dźwiękowych nie ma transkrypcji opisowej
  • Niektóre linki otwierają się w tym samym okienku

Oświadczenie sporządzono 17.03.2021r.

Ocenę dostępności cyfrowej strony CLXIII LO sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iga Misiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 22 7733527. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. CLXIII LO dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, CLXIII LO niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, CLXIII LO zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego sposobu dostępu do informacji.

W przypadku, braku realizacji żądania alternatywnego sposobu dostępu do informacji odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe placówki:

CLXIII Liceum Ogólnokształcące

Ul. Klimatycza 1

05-077 Warszawa

Tel: 22 7733527

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wejście główne do budynku

Wejście znajduje się od strony ul. Pogodnej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia 90 cm, próg 0,5 cm). Wejście  dla osób poruszających się na wózku jest możliwe poprzez pochylnię. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń manewrowa. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis "WEJŚCIE"). Za drzwiami znajduje się wiatrołap.

Wejście od strony hali sportowej – wejście dla licealistów

Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia 90 cm). Wejście  dla osób poruszających się na wózku jest możliwe poprzez pochylnię. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń manewrowa. Za drzwiami znajduje się wiatrołap.

 

 

Przestrzeń dostępna dla uczniów i rodziców

Wszystkie pomieszczenia i korytarze w Szkole są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W niektórych miejscach korytarze są wydzielone drzwiami. Pomieszczenia na piętrze są dostępne dla osób na wózkach poprzez znajdującą się w budynku windę oraz platformę dla niepełnosprawnych.  

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na wszystkich kondygnacjach budynku. W toaletach jest przestrzeń manewrowa oraz obustronne poręcze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.