calendarcalendar1

Dyrekcja szkoły poda do informacji społeczności ewentualne dodatkowe terminy pozostałych dni wolnych dni od zajęć dydaktycznych przeznaczonych na działania związane ze zmianą siedziby.