Kalendarz na rok szkolny 2023/2024

w CLXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie 

 f2324  kalendarz rok23 24 drugaczesc

Dyrekcja szkoły poda do informacji społeczności ewentualne dodatkowe terminy pozostałych dni wolnych dni od zajęć dydaktycznych przeznaczonych na działania związane ze zmianą siedziby.