LICEALNIK    Pismo uczniów Liceum Ogólnokształcąceo nr 163 w Warszawie Wesołej 

 

 

           .                           licealnik                               licealnik2                                

                                         Nr 1 październik 2019                           Nr 2 styczeń 2020         

 

                                       gazetka marzec                              licealnik4

                                         Nr 3 marzec 2020                                               Nr 4 czerwiec 2020

 

                                      pazdziernik

                                    Nr 5 październik 2020