LICEALNIK    Pismo uczniów Liceum Ogólnokształcąceo nr 163 w Warszawie Wesołej 

 

 

           .                           licealnik                               licealnik2                                

                                         Nr 1 październik 2019                           Nr 2 styczeń 2020         

 

                                       gazetka marzec

                                         Nr 3 marzec 2020