Informujemy, że począwszy od 1 czerwca 2020r. zgodnie z wytycznymi MEN organizowane będą konsultacje dla chętnych uczniów z nauczycielami CLXIII LO w Warszawie.

Poniżej:

Ustalenia dotyczące organizacji konsultacji 

Wzór oświadczenia rodzica

Harmonogram konsultacji 

 

ustalenia                            oswiadczenia                               K