Gratulujemy naszym uczniom postępów w nauce, systematyczności i skuteczności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, kreatywności, zaangażowania w życie klasy i szkoły.

Dziękujemy Wam za współtworzenie naszej szkoły, budowanie marki CLXIII LO w Warszawie jako szkoły nowoczesnej, przyjaznej, bezpiecznej opartej na zaufaniu i szacunku do drugiego człowieka.

Mijający rok – pierwszy rok istnienia naszej placówki - nie był łatwym doświadczeniem - zwłaszcza nauka na odległość wymagała  zaangażowania, planowania własnego czasu, świadomego korzystania z nowoczesnych technologii, samodzielności i odpowiedzialności w  bieżącej współpracy z nauczycielami.

Wielu z Was twierdzi, że wspólnie poradziliśmy sobie świetnie.

I chociaż nie możemy dziś osobiście pogratulować Waszych sukcesów z dumą i satysfakcją patrzymy na Wasze świadectwa i liczne nagrody.

Uroczyste wręczenie nagród, świadectw  i dyplomów odbędzie się 1 września 2020r

Grono pedagogiczne CLXIII LO w Warszawie

Oto dowody na prawdziwość powiedzenia „ Per aspera ad astra”:

 

 Z radością informujemy, że w r. szk. 2019/20:

Decyzją Burmistrza dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przyznano:

 • tytuł „Najlepszego ucznia CLXIII LO w Warszawie”

zdobywca tytułu:
• uzyskał świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,36 i oceną wzorową za zachowanie
• wyróżnia się zdolnościami w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, co jest potwierdzone oceną celującą z: matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki
• z rekomendacji liceum uczestniczył w projekcie „Matematyka dla Ciekawych Świata” – XI edycja - nurt 2 - „Python w elektronicznej sieci” realizowanym przez Uniwersytet Warszawski zajmując I miejsce w indywidualnej klasyfikacji uczestników
• wyróżnia się talentem plastycznym, co potwierdza ocena celująca z plastyki i wyróżnienie w projekcie „Licealna Galeria Plastyczna” za pracę „Drzewo jako autoportret”.

 

 • tytuł „Najlepszego artysty CLXIII LO w Warszawie”
 • Sukcesami zdobywcy tytułu jest I miejsce w konkursie plastycznym „Pejzaż zimowy” w swojej kat. wiekowej organizowany przez ośrodek Kultury Pogodna i I miejsce w wystawie „”Drzewo jako autoportret” organizowanej w ramach Licealnej Galerii Artystycznej, celujący z plastyki.
 • tytuł „Najlepszego sportowca CLXIII LO w Warszawie ”,

który jest uhonorowaniem:  aktywności w sportowym licealnym życiu szkolnym, reprezentowania liceum w WOM, uczestnictwa w charakterze wolontariuszki w organizacji zawodów dla osób niepełnosprawnych, autorstwa artykułów do "Licealnika" poświęconych zdrowemu trybowi życia w dziale " Zdrowo na sportowo", uczestnictwa w konkursach pozasportowych wymagających systematyczności, wysokiej średniej ocen i oceny wzorowej z zachowania.

 • dwa wyróżnienia specjalne w dziedzinie sportu:
 • dla zdobywczyni : I miejsca w kat. Point Fighting Kadet starszy + 65kadet starszy w Pointfighting Grand Prix Otwartym Pucharze Polski w Kickboxingu, wysokiej średniej ocen(w tym celującej z w-fu).
 • dla zdobywcy : 3 miejsca  na Mistrzostwach Polski MTB, 5 miejsca na Mistrzostwach Polski CX, Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza CX w Kolarstwie.

   IMG 20200619 074943 01   IMG 20200619 074942 01 

 

  Świadectwami z wyróżnieniem oraz stypendium naukowym  za rok 2019/20 zostało uhonorowanych 12-u uczniów. Oto ich sukcesy:

 • śr. ocen 5,36 i oc. wzorowa z zachowania,
 • śr. ocen 5,13 i oc. wzorowa z zachowania,
 • śr. ocen  5,07 i oc. wzorowa z zachowania ,
 • śr. ocen 5.06 i oc. wzorowa z zachowania,
 • śr. ocen 4,93 i oc. wzorowa z zachowania,
 • śr. ocen 4,87 i oc. wzorowa z zachowania
 • śr. ocen 4.80 i oc. wzorowa z zachowania
 • śr.  ocen 4.80 i oc. wzorowa z zachowania
 • śr. ocen  4.80 i oc. wzorowa z zachowania
 • śr. ocen 4.80 i oc. wzorowa z zachowania
 • śr. ocen 4.80 i oc. wzorowa z zachowania
 • śr. ocen 4, 79 i oc. wzorowa z zachowania.
 • Inne wyróżnienia:

  • Nagrody książkowe ufundowane w ramach Warszawskiego Projektu Edukacji Kulturalnej wraz z podziękowaniami za ogromne zaangażowanie w tworzeniu „Licealnika”oraz wspaniałe dojrzałe teksty, które szkolną gazetkę zamieniły w czasopismo społeczno-kulturalne przyznajemy:
  • Dyplomy za czasową współpracę z redakcją „Licealnika”:
  • Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodzicówi podziękowania za realizację filmu o CXLIII LO a także projekt Logo Liceum 
  • Dyplom z podziękowaniem za  szczególny udział w realizacji filmu o szkole
  • Nagrodę rzeczową i dyplom dla zwycięzców w  konkursie wiedzy o Warszawie pt; ”Wygraj bilet do teatru…” organizowanym przez Radę Seniorów m.st. Warszawy
  • Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i podziękowania za aktywną pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego
  • Podziękowanie Dyrektora Liceum za zaangażowanie w licealną akcję szycia maseczek
  • Podziękowanie Dyrektora Liceum za kreatywne klasowe przedsięwzięcia m.in. interaktywne życzenia wielkanocne i projekt „Moda 2020”
  • Dyplomy za twórczość  plastyczną dla zwycięzców i wyróżnionych decyzją młodzieży i nauczycieli za prace zaprezentowane podczas I wirtualnej  wystawy w ramach Licealnej Galerii Artystycznej pt: „Wiosna 2020” i  II wirtualnej  wystawy w ramachLicealnej Galerii Artystycznej pt: „Drzewo jako autoportret”
  • Dyplomy za twórczość muzyczną zaprezentowaną w ramach „Licealnej Galerii Artystycznej” 
  • Dyplomy za twórczość plastyczną w ramach licealnego projektu „ Wysyłamy kartki świąteczne” 
  • Dyplom za zespołowe wykonanie pracy plastycznej inspirowanej obrazem„Guernica” Picassa w ramach licealnego projektu: „Warszawski Festiwal Młodych 2019” ,
  • Nagroda książkowa i dyplom za uczestnictwo w projekcie Book Challenge
  • Nagroda książkowa i dyplom za zdobycie I miejsca w licealnym konkursie ozdób adwentowych i popularyzowanie wiedzy o tradycjach świątecznych krajów niemieckojęzycznych
  • Dyplom za podjęcie wysiłku twórczego i wykazanie się odwagą i kreatywnością w tworzeniu własnych, krótkich form poetyckich w języku angielskim
  • Dyplom uznania za reprezentowanie szkoły w konkursie „Mistrz Mowy Angielskiej” organizowanym przez IV LO im. A.Mickiewicza w Warszawie
  • Dyplom za zdobycie tytułu Laureata  poprzez zajęcie 7 i 9 miejsca w ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z j.angielskiego „Olimpus”oraz dyplomy uznania za dobre wyniki w tym konkursie
  • Dyplomhy Uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w English Ace
  • Dyplomy przyznane w ramach konkursu „Galileo” organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej w kategorii języka niemieckiego dla:
  • zdobywczyni grawerowanego dyplomu laureata
  • zdobywczyni dyplomu laureata
  • zdobywcy dyplomu uznania
  • zdobywcy dyplomu uznania
  • Dyplomy Uznania dla dwóch zespołów za zdobycie III miejsca w dzielnicowym konkursie na film o Wesołej ”Wesoła naszym miejscem” zorganizowanym z okazji „50 lat Praw Miejskich Wesołej”
  • Dyplom Uznania za udział w pracach Młodzieżowej Rady Dzielnicy:
  • Dyplom Uznania za udział w działaniach wolontariackich
  • Dyplom uznania za sukcesy sportowe dla :
  • Podziękowanie za aktywne uczestnictwo w licealnym dniu Otwartym online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  •  Dyplom dla CLXIII Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie I miejsca w rywalizacji sportowej w Wesołej w ramach LIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 :)

Imiejsce   IMG 20200625 152207 01 Copy