Szanowna Pani Dyrektor 

Szanowni Nauczyciele oraz Pracownicy Niepedagogiczni 

Drodzy Uczniowie i Drodzy Rodzice 

Kończący się rok szkolny 2019/2020 był rokiem szczególnym. Już od kilku lat mamy w edukacji do czynienia z sytuacjami szczególnymi, żeby nie powiedzieć nadzwyczajnymi, ale dzisiaj pierwszy raz przyszło się nam mierzyć z trudnościami, jakie przyniosła ze sobą pandemia, która z dnia na dzień zmieniła naszą edukację. 

Szkoły stanęły przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim była nauka zdalna. Dziękuję bardzo Dyrektorowi, Nauczycielom i Pracownikom Niepedagogicznym,. To dzięki Wam udało się przejść ten czas bez większych problemów, dziękuję za wsparcie udzielane uczniom i za to, że żadne dziecko nie zostało pozbawione niezbędnej pomocy. Dziękuję psychologom i pedagogom za wsparcie, które niejednokrotnie w tym trudnym czasie było niezwykle ważne. 

Dziękuję Wam Drodzy Uczniowie, że pomimo ogromnych trudności, jakie niosła ze sobą nauka zdalna, nie poddaliście się i z wielkim zaangażowaniem oraz determinacją dążyliście do uzyskania jak najlepszych wyników edukacyjnych. 

Chciałbym również podziękować Rodzicom. Zdaję sobie sprawę, jakim obciążeniem dla Państwa była nauka zdalna, jak trudno było ją pogodzić z pracą zawodową i innymi obowiązkami. 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich - Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Niepedagogicznych, Rodziców i Uczniów, edukacja na odległość była możliwa do zrealizowania i jest to bez wątpienia Wasz wspólny, wielki sukces. 

W tym roku po raz pierwszy nie będzie tradycyjnych spotkań, uroczystego wręczania świadectw i nagród. Po raz pierwszy od wielu lat nie spotkam się z Państwem osobiście, aby wspólnie zakończyć rok szkolny, podsumować, wręczyć nagrody i wyróżnienia. Mam nadzieję, że ten trudny czas wkrótce się odmieni i nigdy już nie wróci i że wszyscy razem spotkamy się we wrześniu w nowym roku szkolnym w tradycyjnej formule pracy. 

Życzę wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji, nabrania sił do dalszej nauki i odetchnięcia od trudów ostatnich miesięcy.  

                                                                                                                                                                                          burmistrz