Przypominamy:

 

  • lista podręczników znajduje się w zakładce „Podręczniki” w sekcji „Dla uczniów”
  • egzaminy poprawkowe odbędą  się dnia 25 sierpnia 2020r (wtorek) o godzinie 9. 00. (matematyka sala 49, j. niemiecki sala 113)
  • akceptacja uczestnictwa w zajęciach oddziałowych i międzyoddziałowych w ramach przedmiotów w rozszerzeniach nastąpiła na podstawie deklaracji przekazanych wychowawcom w ubiegłym roku szkolnym. Obecnie ewentualne zmiany mogą nastąpić za zgodą dyrektora LO na pisemny wniosek ucznia.

 

Przypominamy, że:

uczniowie liceum na podbudowie gimnazjum mają prawo uczestniczyć w 2-4 zajęciach w rozszerzeniu.

(W  kl IIa są to j.polski, j. angielski, historia, wos i ewentualnie międzyoddziałowa geografia*, matematyka*  i fizyka             (* po teście kwalifikującym do udziału).

W kl. IIb wybieraliście matematykę, j.angielski, fizykę, geografię i międzyoddziałowo j.polski, historię.

 

Uwaga. Każdy uczeń w klasach po gimnazjum w swoich wyborach musi mieć historię lub geografię lub fizykę – wymóg prawny wynikający z rozporządzenia.https://www.ore.edu.pl/images/files/efs/wdrozenie_podstawy

W naszej szkole istnieje możliwość uczestnictwa  ucz. kl. IIa/b w zajęciach z biologii i chemii (na zasadzie dodatkowych zajęć dla chętnych. Te przedmioty nie mają w kl. IIA i B statusu „rozszerzenia” z powodu mniejszej - niż przewidziana w rozporządzeniu - ilości godzin.)

  • uczniowie liceum na podbudowie szkoły podstawowej mają prawo uczestniczyć w 2-3 zajęciach w rozszerzeniu.

(W  kl IIc wybieraliście j.polski, j. angielski, historię, wos i ewentualnie międzyoddziałową biologię, chemię i matematykę*. (* po teście kwalifikującym do udziału)

  • W kl. IId wybieraliście matematykę, j.angielski, chemię i biologię  i międzyoddziałowo  historię, wos  i fizykę).

Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać do dyr. liceum p. I. Nowackiej poprzez dziennik elektroniczny.

  • testy kwalifikujące do uczestnictwa w zajęciach z geografii w rozszerzeniu międzyoddziałowym dla ucz kl. IIa i matematyki w rozszerzeniu dla uczniów kl. IIa i II c odbywają się 31 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 9.00. z geografii i 10.30 z matematyki. (geografia sala 111,  matematyka sala 49)

 

Zakres materiału podano 9 czerwca 2020r w informacji na startowej pt „Przedmioty realizowane w rozszerzeniu”.

W celu odpowiedniej organizacji testów zainteresowanych prosimy o potwierdzenie woli uczestnictwa pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JNjH83JsPE28s1fCgzWSGiZd9H5_vH9Fl9X8tcah1EhUOEVSQ1A5QUc1OUtCSjNTVFFCNDZQMDNPRS4u