Na spotkanie zapraszamy o godzinie 12.00.

Uczniowie korzystają z wejścia do liceum (od strony hali sportowej).

Przy wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce. Wszyscy są wyposażeni w maseczki lub przyłbice, które zakładamy w przestrzeni holu, szatni i korytarza.

  • Młodzież z KL. I spotyka się z wychowawcami w przestrzeni hali sportowej.
  • Młodzież klas II udaje się do wyznaczonych sal: kl. IIa 114, IIb TPD czyli 206, IIc 207, IId 49.

Plan dnia:

  • 12.00- 12.45 - Spotkanie kl. I z dyrektorem  i wychowawcami w przestrzeni hali (75 osób) / spotkanie kl. II z wychow. w klasach (j.w)
  • 12.50- 14.00  - Spotkanie kl. II z dyrektorem  i wychowawcami w przestrzeni hali (150 osób) / spotkanie kl. I z wychow. w klasach . Kl. Ic 207, kl. Ib 114.

Uczniów obowiązuje strój galowy (biała bluzka/koszula: granatowa, czarna spódnica/ granatowe, czarne spodnie)..

Uczniowie klas II zakładają krawat i tarczę (istnieje jeszcze możliwość zakupu ostatnich sztuk o godzinie 11, 40 przy wejściu do liceum – krawat 15 zł. tarcza 10 zł.).

Rodzice chętni do udziału w uroczystości (nie więcej niż jeden rodzic ucznia)  mogą wejść do placówki po godzinie 12.00 i zająć miejsca na trybunach na I piętrze zachowując dystans społeczny.

Obowiązują maseczki lub przyłbice.

Wszelkie pytania  prosimy przekazywać pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JNjH83JsPE28s1fCgzWSGiZd9H5_vH9Fl9X8tcah1EhUM0I4UTNONktCS1c5UTFCNUNEV09RNjJIQS4u

Odpowiedzi udzielimy w poniedziałek na stronie liceum lub indywidualnie, jeśli zostanie podany kontakt.

W imieniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

z życzeniami zdrowia i spokoju

Izabela Nowacka

Dyrektor CLXIIILO