Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Od poniedziałku zaczynamy pracę online.

Zajęcia będą odbywać się na platformie teams (office 365) zgodnie z obecnym planem lekcji.

Powiadomienia będą czekać w kalendarzu.

Podczas lekcji wymagana jest kamerka i mikrofon, które włączamy na prośbę nauczyciela.

Podczas lekcji piszecie w zeszytach, korzystacie z podręczników, lektur i innych potrzebnych materiałów.

Nauczyciel ma prawo poprosić Was o pokazanie notatek lub przesłanie ich scanu, zdjęcia.

Uczniowie podczas lekcji będą zapraszani do wypowiedzi, odpowiedzi, pisania prac samodzielnych np. poprzez formsy.

Wyjątkowo zamiast lekcji online będą Wam przesyłane materiały np.(karty pracy, linki, materiały źródłowe) przez dziennik elektroniczny.

Taka sytuacja jeszcze może się pojawić w poniedziałek i we wtorek* ze względów technicznych lub później, gdy taką formę pracy uzna za zasadną w realizacji danego materiału nauczyciel (lekcje powtórzeniowe, ćwiczeniowe).

Na lekcjach będzie sprawdzana obecność.

* W sytuacji pracy na podstawie przesłanych materiałów podstawą do zaznaczenia obecności będzie przesłana nauczycielowi praca.

O zaplanowanej jednogodzinnej nieobecności ucznia informują nauczyciela rodzice przez dziennik elektroniczny.

Dłuższą nieobecność usprawiedliwia wychowawca na wniosek rodzica przesłany przez dziennik elektroniczny.

O obecnych napotkanych trudnościach organizacyjnych, sprzętowych proszę poinformować do poniedziałku wychowawców.

Kłopoty z programem office 365 możecie zgłaszać do p. prof. M.Wasiury lub sekretariatu LO.

Pozdrawiam i życzę spokojnego weekendu

I. Nowacka

Dyrektor CLXIII LO w Warszawie