„Spotkanie się to początek.

Współpraca to postęp.

Pozostanie razem to sukces.”

Słowa H. Forda – nasze motto na rok 2020/21- w obecnym czasie nabierają szczególnego znaczenia. Dbałość o więzi międzyludzkie to wyzwanie, a dla nas  absolutny priorytet na co dzień i od święta, dlatego raz jeszcze dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli przyjąć Tytuł „Honorowego Przyjaciela CLXIII LO” wręczany z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

Do szacownego grona osób, które przyjęły w ubiegłym roku ten tytuł jako wyraz wdzięczności środowiska liceum za trud i determinację w działaniach na rzecz stworzenia naszej placówki, w tym roku dołączyli;

- Radni z Wesołowskiej Rady  Seniorów - partnerzy naszych działań na rzecz naszej małej ojczyzny,

- Naczelnik Wydziału Sportu, Kultury i Promocji w naszej dzielnicy – p. K. Baranowska wspomagająca realizację licealnych działań kulturalnych i promocyjnych, 

- p. M. Twardowska pomagająca nam w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa socjalnego potrzebujących,

- p. A. Jarocki – patron licealnych adeptów sztuki filmowej i działań akustycznych,

- p. R. Bąk wspierający technicznie promocję aktywności dziennikarskiej i plastycznej LO,

- p. dyrektor SP 385 D. Krzyżanowska działająca na rzecz udanej kohabitacji na „Klimatycznej1”

- pracownicy obsługi SP 385 otaczający niezwykle  serdeczną uwagą i troską licealistów.

Bardzo serdecznie dziękujemy

 

IMG 20201013 190133 Copy            IMG 20201013 191023 Copy          IMG 20201013 191257 Copy

IMG 20201013 191331 Copy           IMG 20201013 191336 Copy          IMG 20201013 191606 Copy

IMG 20201013 191726 Copy            IMG 20201013 191841 Copy           IMG 20201013 191843 Copy

IMG 20201013 191920 Copy           IMG 20201013 192012 Copy kopia kopia kopia         IMG 20201013 192153 Copy kopia kopia kopia

IMG 20201013 192157 Copy           IMG 20201016 114207 Copy         IMG 20201016 114422