Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK

Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą

Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym

Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu

„Reaguj i wspieraj.

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” , w ramach którego organizuje cykl webinarów dla chętnych rodziców i nauczycieli. Szczegóły poniżej:

 List do dyrektorów szkół