Przypominamy o ofercie MKO we współpracy z NASK

Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą

Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia

bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” adresowanej do rodziców i nauczycieli. Szczegóły poniżej:

 

reaguj

wspieraj