Z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbędzie się:

8.00 - godzina wychowawcza (spotkanie z wychowawcą w salach, apel klas liceum, pamiątkowe zdjęcie pierwszego rocznika CLXIII LO w Warszawie Wesołej
9.00 - "Sztafeta Niepodległości" - uczestnictwo w okazjonalnym biegu organizowanym wokół szkoły
10.00 - Debata uczniowska - spotkanie uczniów poświęcone historii i współczesności
11.30- 12.30 - obejrzenie spektaklu okolicznościowego.

W tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

Chętnych uczniów gorąco zapraszamy do uczestnictwa w Dzielnicowej Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2019r.

Porządek uroczystości:
godz. 11,00 - koncert "Termopile i Golgoty Polskie - II w. św" w Kościele św. Brata Alberta (ul. Szeroka 2) w Zielonej
godz. 12,00- msza św. w Kościele św. Brata Alberta (ul. Szeroka 2) w Zielonej

12,50-przemarsz spod kościoła pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej w Zielonej

Pod Pomnikiem odbędzie się:
Apel Poległych,
Salwa honorowa,
Złożenie wieńców
Kuchnia polowa.