Dzień dobry Szanowni Państwo

Szkolny Zespół Roboczy powołany w celu weryfikacji projektów do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego 2021
z przyjemnością ogłasza, że spośród społeczności szkolnej zgłoszono 5 projektów do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego 2021.

Projekty wymienione są w losowej kolejności:

„Zwierciadło duszy” autorstwa Tomasza Garnuchowskiego
„Okresowa pomoc” autorstwa Pauliny Borejko, Kaliny Małetka
„Szkolny Mural” autorstwa p. Beaty Bielskiej-Karwot, Wojciecha Dziewulskiego, Mikołaja Muszyńskiego
„W pogoni za zdrowiem” autorstwa Zuzanny Rosiak
„Matematyka dla każdego” autorstwa Patrycji Moskaluk

Poniżej zamieszczam krótkie opisy projektów :)

Złożone projekty zostały zweryfikowane przez Szkolny Zespół Roboczy (SZR) pod względem:
- zgodności projektu z regulaminem,
- zgodności projektu ze Statutem Szkoły oraz z ogólnie przyjętymi zasadami,
- sprawdzenia kosztorysu,
- klauzuli dot. nieprocedowania projektów obraźliwych, działających na szkodę grupy uczniów lub pojedynczych osób.

Do kolejnego etapu zakwalifikowano 4 projekty: „Zwierciadło duszy”, „Okresowa pomoc”, „Szkolny Mural”, „W pogoni za zdrowiem”.

Projekt „Matematyka dla każdego” autorstwa Patrycji Moskaluk nie może być poddany pod głosowanie, ponieważ generuje dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej. Natomiast SZR będzie rekomendował realizację tego pomysłu zgodnie ze statutowymi działaniami szkoły.


PROMOCJA – Autorzy projektów mogą promować pomysły w ramach ogólnodostępnych, bezpiecznych źródeł wymiany informacji, np. Dziennik, strona internetowa szkoły.
Przypominamy, że agitowanie do głosowania na projekt powinno być zgodnie z zasadami fair play :)

Głosowanie na projekty odbędzie się za pośrednictwem ankiety forms, do której link będzie przesłany społeczności szkolnej w piątek 26.02.2021r.
Głosowanie potrwa do niedzieli 28.02.2021r., a po zliczeniu głosów, nie później niż 3.03.2021r. opublikujemy wyniki głosowania.

Oto obiecane krótkie opisy tegorocznych pomysłów.
Przypominam, że będzie można oddać głos na dwa projekty :)

 

projekt1

     projekt3

 
Autorom projektów życzymy powodzenia

Z wyrazami szacunku, Magdalena Dworzyńska

Koordynator SBP w CLXIII LO