Z przyjemnością informujemy, że w wyniku Waszego   głosowania i decyzją Rady Rodziców w ramach tegorocznego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego zostaną zrealizowane wszystkie zgodne z założeniami budżetu projekty?

Są to (w kolejności oddanych głosów):

  • ZWIERCIADŁO DUSZY projekt dotyczący zakupu luster do łazienek  
  • POMOC OKRESOWA   projekt dotyczy zakupu środków higienicznych dla osób menstruujących

  • SZKOLNY MURAL projekt dotyczy stworzenia szkolnego muralu w wewnętrznej części budynku

  • W POGONI ZA ZDROWIEM   projekt na sportowy, szkolny konkurs, rozgrywający się pomiędzy licealnymi klasami.

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety ewaluacyjnej ?

Zadaniem uczniów było określenie w skali 0-10, czy podoba im się inicjatywa SBO /wykres pierwszy/, czy napisałabyś/napisałbyś w przyszłości projekt do SBP /wykres drugi/

 

Czy podoba Ci się inicjatywa Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w CLXIII LO?

bp1

bp2