W marcu 2021r. młodzież naszego liceum uczestniczyła w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Fundację Teatr Relacji, finansowanym z budżetu m. st. Warszawa, na drodze realizacji - wybranych przez poszczególne klasy - programów:

- Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo

- Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się w naszej szkole warsztaty w wymiarze 24 godzin dydaktycznych.

Zajęcia były nastawione na zainteresowanie młodzieży szerszym spojrzeniem na naukę i ekologię przez pryzmat filozofii przyrody. Przystawiając historyczne i obecne idee filozoficzne do teraźniejszych przykładów z pogranicza nauki, ekologii czy urbanistyki, uczestnicy nie tylko poszerzali wiedzę w tym zakresie, ale również inicjowali proces  krytycznego myślenia oraz logicznej metody rozumowania i dociekania.

Na zajęcia złożyły się interaktywne techniki warsztatowe (praca w tzw. pokojach dyskusyjnych, wirtualne rozgrzewki i zadania. Wykorzystanie multimediów: Google Jamboard, Interactive presentation software – Mentimeter, Dashboard (padlet.com).

Szczególnie ciekawym modułem- w ocenie uczestników i prowadzących – była debata oksfordzka umożliwiająca ćwiczenia w zakresie retoryki. 

Projekt był realizowany przez Fundację Teatr Relacji należącej do Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji. Fundacja od lat tworzy projekty edukacyjne i społeczno-kulturalne, zaangażowane, interaktywne spektakle teatralne, warsztaty twórcze, krótkie filmy dokumentalne. Celem działań Teatru Relacji jest rozwijanie zasobów społecznych w obszarze: szeroko pojętych relacji, kompetencji osobistych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej.

Bardzo dziękujemy prowadzącym- pani Agacie Brzozowicz (absolwentce Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Trinity College w Dublinie na wydziale filozofii i kulturoznawstwa; absolwentce studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Pedagogicznej) i Panu Łukaszowi Wróblowi (

wieloletniemu pracownikowi Ministerstwa Środowiska, dyplomacie (attache ds. leśnictwa) w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE podczas pełnienia przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przedstawicielowi Polski w wielu procesach międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa takich jak Forest Europe, Międzynarodowy Komitet Negocjacyjny Konwencji Leśnej, Konwencja Berneńska, Konwencja Klimatyczna oraz wielu innych prowadzonych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej; ; doświadczonemu artterapeucie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą).

Prezentowany projekt był w naszej szkole kontynuacją zajęć interaktywnych z udziałem uczniów realizujących w rozszerzeniu:

 -  geografię i Wos,  dla których pracownicy fundacji Ave zorganizowali zajęcia o warszawskiej Wiśle i organizacjach pozarządowych http://www.fundacjaave.pl/pl/

- j.polski, którzy uczestniczyli w ramach Akademii Fact-Checkingu w warsztatach o fake newsach,  weryfikowaniu informacji i kulisach pracy w Stowarzyszeniu Demagog. Punktem kulminacyjnym zajęć była gra „Fakescape”.  Szczegóły: https://demagog.org.pl/

Zdobyte kompetencje wykorzystamy do dalszego rozwoju osobistego, zmieniania miasta, a może i świata…na lepsze😊

Przed nami uczestnictwo w konkursie „FUTUWAWA”

Szczegóły wkrótce 😊😊😊