Miasta dobre do życia wymyślają się wciąż na nowo.

V edycja Konkursu FUTUWAWA organizowana przez M.st. Warszawę i Fundację Puszka poszukuje wizjonerskich pomysłów.

Organizatorzy zapraszają  Was do generowania pomysłów na Warszawę przyszłości.

Wykorzystajcie wiedzę  i doświadczenia zdobyte podczas warsztatów "Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto", "Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo" i przedstawcie pomyły na to, by stolica Polski stała się miastem sprzyjającym;

- ekologii

- rozwojowi turystyki

- rozwojowi kultury i sztuki

- zdrowemu trybowi życia i uprawianiu sportu

- osobom niepełnosprawnym

- wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w budownictwie, transporcie, organizacji pracy

- zastosowaniu rozwiązań uzasadnionych ekonomicznie

- poznawaniu jej historii.

Wizja szklanych domów prezentowana na początku XX wieku przez St. Żeromskiego w powieści "Przedwiośnie" wydawała się mrzonką.

Rozglądając się dziś, nie mamy wątpliwości, że została w pełni zrealizowana i przyczyniła się do poprawy jakości życia.

Do włączenia się we wspólny namysł nad przyszłością stolicy organizatorzy konkursu FUTUWAWA zapraszają profesjonalistów, amatorów, i młodzież.

Postulowane formy pracy; wizualizacje, rzuty, przekroje, grafiki, fotografie, obrazy, rysunki, opowiadania, teksty, reportaże, scenariusze, opracowania, badania, (wykonane ręcznie lub przy wykorzystaniu znanych Wam programów graficznych) komiksy, filmy, utwory muzyczne, nagrania, obiekty, makiety oraz wszelkie inne materiały audiowizualne w formatach wskazanych w Regulaminie Konkursu.

Regulamin konkursu znajdziecie pod linkiem: https://mieszkamy.futuwawa.pl/regulamin

Odpowiedź na pytanie konkursowe może być sformułowana w postaci konkretnego rozwiązania albo potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie.

W sferze zainteresowania uczestników mogą znaleźć się różne dziedziny od antropologii, socjologii, ekologii i ekonomii, przez sztukę, filozofię i futurologię, po architekturę i urbanistykę. Pomysły oceni interdyscyplinarne Jury, dlatego można je nadsyłać w różnych formach. Mile widziane są wszystkie środki wyrazu.

Propozycje konkursowe mogą:

– łączyć zamieszkiwanie z szerszym namysłem nad różnymi wymiarami życia w mieście przyszłości: relacjami międzyludzkimi i międzygatunkowymi, przestrzeniami wspólnymi, pracą, odpoczynkiem, edukacją, mobilnością, dostępnością itp.,

– odnosić się do wyzwań, przed jakimi stoi Warszawa przyszłości (do znalezienia na stronie Konkursu),

– tworzyć miejski ekosystem przyszłości,

– proponować zupełnie nowe rozwiązania, dziś z pozoru niemożliwe do realizacji,

– rozwijać kontekst mieszkania również w wymiarze niefizycznym, przenosić się w rzeczywistość cyfrową czy hybrydową.

Uwaga

1. Jeden Uczestnik / Uczestniczka może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową oraz występować jako współautor / współautorka jednej Pracy Konkursowej.

2. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku prac współtworzonych przez kilka osób każdy ze Współautorów / Współautorek wypełnia i podpisuje własny formularz zgłoszeniowy);

– w przypadku osób niepełnoletnich: zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do Regulaminu w formularzu zgłoszeniowym);

– Pracę Konkursową, czyli: wizualizacje, rzuty, przekroje, grafiki, fotografie, obrazy, rysunki, opowiadania, teksty, reportaże, scenariusze, opracowania, badania, komiksy, filmy, utwory muzyczne, nagrania, obiekty, makiety oraz wszelkie inne materiały audiowizualne.

a) W przypadku form pisemnych (np. opowiadania), maksymalna długość to 10 stron znormalizowanego tekstu; w przypadku nagrań (wideo czy muzycznych) – 10 minut; w przypadku plików graficznych maksymalna liczba skanów, zdjęć, wizualizacji itp. to 15. W przypadku projektów architektonicznych wizualizacje, rzuty itp. powinny być przesłane jako osobne pliki, nie plansze.

b) Prace Konkursowe powinny być dostarczone w wersji cyfrowej w popularnych formatach, takich jak JPG, PNG, PDF, avi, mp3, wave, mp4, fullHD itp. Pliki graficzne należy przesłać w rozdzielczości 300 dpi. Jeżeli specyfika projektu tego wymaga, dopuszczamy pliki w innych formatach cyfrowych.

c) W przypadku obiektów (instalacji, obrazów, makiet itp.) przyjmowana jest ich dokumentacja w postaci skanów lub zdjęć w rozdzielczości 300 dpi. Zgłaszający zobowiązany jest zachować oryginał takiej pracy na potrzeby jej ewentualnej prezentacji w czasie wystawy konkursowej. Jednocześnie Zgłaszający zobowiązuje się do dostarczenia na prośbę Organizatorów oryginału pracy na potrzeby ekspozycji na wystawie konkursowej (listownie na własny koszt lub dostarczenie do wskazanego miejsca na terenie Warszawy). Przekazanie oryginału pracy będzie ustalane indywidualnie przez dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym.

 

FUTUWAWA2021 3