Szanowni Państwo,

Biuro Edukacji wspólnie z Biurem Polityki Zdrowotnej oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych przygotowało projekt Programu wykonawczego „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” , służącego realizacji celu 2.3 „Korzystamy z usług blisko domu” Strategii #Warszawa 2030. Dokument powstał we współpracy przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz ekspertów, w tym zespołów eksperckich z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program obejmuje cztery obszary, a wśród nich jest

Edukacja

Cel szczegółowy 1. Kształcimy blisko domu

Działania:

  • Rozwijamy infrastrukturę edukacyjną
  • Promujemy szkoły blisko domu
  • Wychodzimy naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Cel szczegółowy 2. Dbamy o standardy edukacji

Działania:

  • Wspieramy, doceniamy, motywujemy uczniów
  • Zapewniamy równy start edukacyjny
  • Odpowiadamy na potrzeby nauczycieli
  • Rozwijamy edukację cyfrową
  • Kształcimy w każdej sytuacji

Do 28 maja 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu Programu wykonawczego „Usługi blisko domu”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/uslugi_blisko_domu 

Proszę o wydrukowanie plakatu znajdującego się na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/konsultacje_uslugi_blisko_domu_kolor.pdf 

i umieszczenie w miejscu widocznym dla mieszkańców.

Zachęcam do zapoznania się z projektem Programu i udziału w konsultacjach.

 

Projekt programu "Usługi blisko domu".

Z poważaniem,


--
Renata Mroczkowska
Naczelnik wydziału dla dzielnicy
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Wesoła
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła