Ślubowanie uczniów klas I CLXIII LO w Warszawie Wesołej

W dniu 17-ego października 2019r. podczas uroczystości „Ślubowania” pierwszego rocznika uczniów CLXIII LO w Warszawie swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Prezydent Warszawy - Pani Renata Kaznowska,
 • Przewodnicząca komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy – Pani Dorota Łoboda ,
 • Wiceprzewodniczący rady dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – Pan Leszek Winiarski
 • Burmistrz dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Pan Marian Mahor
 • Wiceburmistrz - Pani Aleksandra Paradowska
 • Radni naszej dzielnicy,
 • Naczelnik wydziału Oświaty dla Wesołej - Pani Renata Mroczkowska
 • Rodzice licealistów,
 • Przewodniczący ostatniej rady rodziców Gimnazjum 119 w Wesołej - Pan P. Leszek Laszczak
 • i Przewodnicząca Rady Rodziców Sp 385 -Pani Tatiana Erenc-Sędziak.

Serdecznie witaliśmy dyrekcję SP 385 – Panie: D. Krzyżanowską, K. Sadlej i M. Szyszko, nauczycieli i pracowników SP 385 i CLXIII LO.

Bohaterowie tego dnia - Uczniowie naszego Liceum – mieli świadomość, że w tym uroczystym momencie są z nimi wszyscy, którzy przyczynili się do powstania naszej szkoły:

 • rodzice, którzy zgłosili potrzebę utworzenia szkoły średniej w naszej dzielnicy,
 • władze dzielnicy –zarząd i radni – którzy usłyszeli tę potrzebę mieszkańców,
 • władze miasta – które zaakceptowały i zatwierdziły pomysł stworzenia liceum w naszym środowisku
 • oraz nauczyciele, którzy zdecydowali się związać swe losy z nowopowstałą placówką.

Dziękując za trud, determinację i zaangażowanie, środowisko liceum zainicjowało zwyczaj nadawania tytułu „Honorowego Przyjaciela CLXIII LO”.

O przyjęcie tego tytułu w tym roku poprosiliśmy:

 • p. burmistrza M.Mahora,
 • p. burmistrz. A. Paradowską,
 • p. burmistrza K. Kacprzaka,
 • p. naczelnik R. Mroczkowską,
 • p. przewodniczącego RR Gim. 119. L. Laszczaka,
 • członkinię RR Gim. 119 p. M. Pyrzanowską,
 • p. dyr. Gim. 119 E. Tucholską,
 • pracowników administracji SP 385 p. B.Gut, L.Urban, R.Tyszkiewicz, K. Zakrzewską,
 • p. informatyk M. Szyszko ,
 • dyrekcję SP 385
 • i RR przy SP 385.

Dyplomy „Honorowego Przyjaciela CLXIII LO” wręczała Pani Prezydent m.st. Warszawy R. Kaznowska, p. radna Dorota Łoboda, p. dyrektor CLXIII LO I.Nowacka, p. przewodnicząca RR przy Liceum Katarzyna Hornung i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - M. Tkacz.

Podczas uroczystości panowała niepowtarzalna, wzruszająca atmosfera.

Niezwykle mocno wybrzmiały słowa Roty licealnego Ślubowania:

My uczennice i uczniowie CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

świadomi wyjątkowości i powagi chwili ślubujemy:

W sposób rzetelny i uczciwy wypełniać obowiązki ucznia i dbać o dobre imię szkoły

Ślubujemy!

W codziennym działaniu wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla szczęścia, dobra, godności i wolności wszystkich ludzi

Ślubujemy!

Wcielać w życie idee przyjaźni i szacunku dla innych, krzewić demokrację, sprawiedliwość i tolerancję,

Ślubujemy!

Działać na rzecz wielkiego wspólnego dziedzictwa -Polski

Ślubujemy!

W imieniu całej społeczności CLXIII LO w Warszawie dziękujemy wszystkim Gościom za ciepłe słowa pod adresem uczniów, rodziców i pracowników szkoły, za życzenia, gratulacje i wszelką pomoc.

Dołożymy starań, by nie zawieść pokładanych w nas nadziei i by powstałe liceum było szkołą na miarę Wesołej.

 

 DSC4858 Copy

 

 DSC4891 Copy

 

 DSC4847 Copy

 

 DSC4921 Copy

 

 DSC4967 Copy Copy

 

 DSC5002 Copy

 

 DSC4942 002 Copy