Szanowni Państwo,

W imieniu Biura Edukacji przekazuję aneksy do zawartych dotychczas porozumień o współpracy w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami. Na mocy podpisanych aneksów uczniowie będą mogli korzystać z opieki stomatologicznej w roku szkolnym 2021/2022 tj. 31 sierpnia 2022 r.

Opieka stomatologiczna