W  dniu 19. 12 2019 r.  z inicjatywy samorządu LO odbył się projekt świąteczny

zrealizowany na rzecz zaakcentowania ważności w polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia, integracji i aktywizacji młodzieży.

Na projekt złożyły się:

- prezentacje świątecznych zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach angielskojęzycznych , niemieckojęzycznych i hiszpańskojęzycznych

- śpiewanie kolęd po angielsku, niemiecku, hiszpańsku i  polsku

- zabawa integracyjna -   klasowe wykonanie łańcucha choinkowego na czas  (łączna długość łańcucha wykonanego w ciągu 5 minut przez cztery klasy to 16 metrów i 7 cm)

- quiz na znajomość polskich zwyczajów świątecznych

- prezentacje zdjęć klasowych choinek

- własnoręczne wykonanie kartek świątecznych

Zrealizowany projekt zaangażował w różny sposób wszystkich uczniów LO, pozwolił im na prezentację swoich umiejętności językowych, weryfikację i uzupełnienie wiedzy o polskich zwyczajach świątecznych, występy sceniczne, aktywność w mniejszych i większych grupach, reprezentowanie szkoły.

Stał się też pretekstem do ewaluacji pracy samorządu.

Serdeczne gratulacje dla nauczycieli  języków obcych, pod opieką których uczniowie przygotowywali multimedialne prezentacje kulturowe.

Szczególne brawa dla autorów prezentacji angielskojęzycznych.

Podziękowania dla pani Barbary Kłopotowskiej  za świetną koordynację całości przedsięwzięcia.

 

 DSC5635 Copy                                                  DSC5640 Copy 2                                                 DSC5652 Copy 2

 

 DSC5676 Copy 2                                                  DSC5682 Copy 2                                                 DSC5700 Copy 2

 

 DSC5630 Copy 2                                               DSC5613 Copy                               20191219 114655 Copy