Z okazji zakończenia roku szkolnego w CLXIII LO uhonorowaliśmy wieloma nagrodami sukcesy naszych uczniów.

Pan burmistrz Marian Mahor wręczył „Nagrodę dla Najlepszego Ucznia”, którym trzeci raz z rzędu został Patryk Kaniewski. Podobna Nagroda powędrowała podczas zakończenia roku szkolnego maturzystów do najlepszego absolwenta, którym została Julia Fenik.

Nagrodę Burmistrza dla „Najlepszego sportowca” otrzymał Stefan Murawski, a tytuł „Najlepszego Artysty” Aleksandry Gryz.

Dyrektor, wychowawcy i przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli nagrody książkowe zdobywcom świadectw z wyróżnieniem. Ci uczniowie otrzymali również jednorazowe stypendia naukowe.

Koordynatorzy szkolnych i międzyszkolnych projektów wręczyli nagrody i dyplomy:

- zdobywcom „Brązowego Wilka” za najlepszy projekt w szkole w ramach ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z teorii”

- laureatom i uczniom wyróżnionym w ogólnopolskim konkursie językowym „Olimpus”

- uczestnikom projektów medialnych: redaktorom „Licealnika” i realizatorom podcastów „Coolturalna Wesoła 163”

- autorce szaty graficznej dla projektu „ Lingwistyczna lokomotywa”

- laureatom konkursu na recenzję „Wszystkie książki mówią”

- aktywnym członkom Licealnego Klubu Wolontariusza

- działaczom w Samorządzie Uczniowskim.

Ogłoszono również, że CLXIII LO zostało wyróżnione w ramach rywalizacji w projekcie Uniwersytetu Warszawskiego „Matematyka dla Ciekawych świata” i zdobyło I miejsce w dzielnicy w ramach LV edycji WOM w kategorii liceów.

Słowa uznania dla funkcjonowania CLXIII LO oraz życzenia powodzenia w przyszłości przekazał pan wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Leszek Winiarski i pan burmistrz Marian Mahor.

W wystąpieniu przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Kicińskiego i przewodniczej Samorządu Uczniowskiego Zuzanny Tomczyk szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły w celu podkreślenia ich profesjonalizmu i ogromnie pozytywnej roli w dziele towarzyszenia młodym ludziom na drodze do dorosłości.

Dyrektor Liceum Izabela Nowacka podziękowała nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom za działania na rzecz podnoszenia jakości pracy naszej szkoły i  podkreśliła siłę pozytywnych działań na rzecz CLXIII LO  ze strony władz Warszawy i dzielnicy Warszawa Wesoła a także środowiska rodziców.

Decyzją grona pedagogicznego Dyrektor liceum wystosowała szczególne podziękowania dla:

-  przewodniczącego RR pana Marcina Kicińskiego w uznaniu zasług za tworzenie klimatu współpracy między szkołą i rodzicami,

- skarbnika -  a wcześniej przewodniczącej RR -pani Katarzyny Hornung za całokształ działań na rzecz CLXIII LO

- pani Kingi Mitrockiej za działania na rzecz pozyskania darowizny w postaci sprzętu komputerowego, mebli, kserokopiarek itp. na rzecz CLXIII LO od firmy DXC.technology

- pana Andrzeja Jarockiego za wieloletnie profesjonalne wsparcie szkoły w zakresie obsługi akustycznej naszych uroczystości.

Uwieńczeniem uroczystości był niezwykle atrakcyjny słowno-muzyczny program artystyczny przygotowany przez uczennice z klasy IA: J.Rydel-Adrianik, N.Siwińską, M.Leszczyńską, K.Stokłosę, A.Krypiak i E.Walburg. Ich występ spotkał się z entuzjastyczną reakcją dorosłych imłodzieży. Gratulujemy.

Podczas spotkań uczniów z wychowawcami i nauczycielami nie zabrakło ciepłych słów – wzajemnych podziękowań i gratulacji - a przede wszystkim życzeń bezpiecznych i udanych wakacji.

 

DSC 0402

DSC 0405

DSC 0408

DSC 0421

DSC 0430

DSC 0431

DSC 0489

DSC 0455

DSC 0516

DSC 0525

DSC 0545

DSC 0556

DSC 0572

DSC 0575

IMG 20220624 151209 01