Przypominamy, że w zgodnie z przygotowaną ofertą CLXIII LO w klasie:

  • IIa rozszerzony jest j.polski, j.angielski i historia
  • IIb rozszerzona jest matematyka, geografia i j.angielski
  • IIc rozszerzona jest matematyka, chemia i biologia.

Uczniowie, którzy w czerwcu za pomocą systemu ankietowego złożyli wnioski o tzw. rozszerzenia międzyoddziałowe otrzymają indywidualną informację o akceptacji wniosku (lub braku akceptacji) w dniu 1 września 2022.