Przypominamy, że w bieżącym roku szkolnym zostanie przyznane dodatkowe stypendium dla wyróżniających się uczniów.

Nominować do stypendium mogą zgodnie z poniższym regulaminem nauczyciele, ale uczniowie mogą do wychowawców lub nauczycieli przedmiotów zgłaszać swoich - ich zdaniem- wyróżniających się kolegów.

Stypendium przyznawane jest uczniom w następujących kategoriach:

a. Humanista 🙂

b. Językowiec 🙂

c. Ścisłowiec 🙂

d. Przyrodnik 🙂

e. Artysta 🙂

f. Sportowiec 🙂

g. Debiut 🙂

Stypendium w każdej z kategorii przyznawane jest na podstawie wyników w nauce, osiągnięć w konkursach międzyszkolnych, frekwencji, działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego lub osiągnięć sportowych.

Czekamy na zgłoszenia.

Kibicujemy zdolnym, aktywnym, pracowitym, wytrwałym i odważnym... przypominając tegoroczną dewizę szkoły: "Per aspera ad astra".

Poniżej:
Regulamin stypendium

REGULAMIN