Prezentujemy Państwu kolaże wykonane przez uczniów klas pierwszych pod opieką pani prof. Beaty Bielskiej-Karwot. Ich myślą przewodnią były wiersze  Wisławy Szymborskiej.

 

Gratulacje dla autorów, którzy zaprezentowali niezwykłą umiejętność pogłębionego odczytywania myśli poetki poprzez adekwatne jej zilustrowanie pozornie zupełnie przypadkowymi fotografiami. Nasi uczniowie inspirowani poezją i fotografią tworzą prawdziwe dzieła sztuki, nawiązując do zabaw intelektualno-manualnych, które pasjonowały również naszą Noblistkę. 

Nieśmiało przy okazji przypominamy, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Wisławę Szymborską patronką roku 2023 w związku ze stuleciem urodzin tej wybitnej poetki.
 
image 50374913
 
image 50384385 1 kopia kopia
 
image 50391041 
 
 image 50392321
 
image 50397441 
 
 image 50403329
 
image 50404353 
 
 image 50414081
 
image 50423809 
 
 image 50428161
 
image 50460929
 
  image 72329667
 
 kola6 
 
 kola4
 
kola 3 
 
Kola2
 
kola1   kola5
 
szm2    szym3
 
szym     szym1