W dniu 28 kwietnia 2023 r odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego pierwszego rocznika maturzystów czteroletniego CLXIII LO w Warszawie Wesołej – uczniów klasy IVc i IVd.

Uświetnili ją swoją obecnością:

 • Radni dzielnicy reprezentowani przez pana Leszka Winiarskiego - vice przewodniczącego Rady Dzielnicy, p. Katarzynę Zakrzewską, Magdalenę Skałę (prywatnie mamę absolwenta) i Wojciecha Mastalskiego
 • Pan Marian Mahor – Burmistrz dzielnicy Warszawa Wesoła
 • Pani Aleksandra Paradowska – Wiceburmistrz dzielnicy Warszawa Wesoła
 • Pani Renata Mroczkowska – Naczelnik Wydziału oświaty i wychowania
 • Pani Karolina Baranowska – Naczelnik Wydziału kultury, sportu i promocji
 • Pani Anna Skibniewska- Kwiatkowska – Dyrektor Poradni PP
 • Pan Dariusz Galiński - Dyrektor DBFO
 • Dyrekcja Domu Kultury: Pan dyrektor Edward Kalisz, Pani wicedyrektor  Monika Cichy oraz kierownik filii „Pogodna” - Pani Justyna Krakowska.
 • Pan Krzysztof Rek - Dyrektor SP 171
 • Pani Katarzyna Paroń-Bryła - Dyrektor SP 172
 • Pani Justyna Mańczyńska - Wicedyrektor SP 173
 • Pani Katarzyna Głusek -Wojciechowicz Dyrektor SP 353
 • Pani Danuta Krzyżanowska - Dyrektor SP 385
 • licznie przybyli Rodziceuczniów kl. IVC i IVD,
 • Nauczyciele,
 • Absolwenci CLXIII LO.

 

W roli prowadzących wystąpili Zuzanna Tomczyk I Jakub Szlage – zasłużeni członkowie prezydium Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

Jednym z pierwszych punktów uroczystości stała się „Ostatnia lekcja wychowawcza”  z udziałem gościa szkoły - pana Piotra Cieszewskiego - zdobywcy Mount Everestu, trenera przywództwa, przez 10 lat dyrektora oddziałów w korporacji budowlanej Skanska, eksperta w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, obecnie wykładowcy na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Politechnice Białostockiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, niedawno prowadzącego zajęcia w PAN i SGH, Ambasadora Szlachetnej Paczki i Fundacji Ronalda McDonalda, maratończyka, taternika, certyfikowanego mówcy motywacyjnego.

Nasz gość mówił o sztuce zdobywania szczytów i realizowania marzeń, swoim przykładem ilustrując znaczenie tegorocznej maksymy naszej szkoły „Per aspera ad astra” czyli „Przez trudności do gwiazd”.

Następnymi punktami uroczystości były życzenia dla absolwentów i  całego liceum złożone przez Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy – Pana L. Winiarskiego i  Burmistrza Dzielnicy – Pana M. Mahora.

Tradycyjnie Pan Burmistrz Marian Mahor w towarzystwie dyrektora liceum Pani Izabeli Nowackiej, przedstawicieli Rady Rodziców i wychowawców wręczył Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Wesoła. W tym roku zdobywczynią tytułu jest Justyna Galaszewska z kl. IV d , która uzyskała średnią 5,20 na świadectwie ukończenia szkoły.

Wręczono również Nagrodę za 100% frekwencję.  Zdobyła ją Aleksandra Świetlicka z IVc , której przyznano też nagrodę za drugi najlepszy wynik edukacyjny wśród absolwentów. Ola szczyci się średnią: 5,14.

 

Wśród nagrodzonych za zdobycie swiadectw ukończenia szkoły z wyróżnieniem znaleźli się również:

 • Patryk Kaniewski z kl. IVD (śr 5,07)
 • Alicja Zabińska z kl. IVD (śr. 4,86)
 • Julia Ścisło z kl. IVC (śr 4, 86)
 • Izabela Małetka z kl. IVD (śr. 4,85)
 • Anna Pawińska z kl. IVC (śr. 4,79)

Rodzice uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem zostali uhonorowani Listem Gratulacyjnym.

 

Podczas uroczystości wręczono też nagrody za średnią powyżej 5,5, redaktorom „Licealnika” i realizatorom podcastów oraz najlepszym sportowcom. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

 

Pani dyrektor Izabela Nowacka i wychowawcy Pani Katarzyna Gutowska-Bąk i Pan Maciej Woroniecki serdecznie podziękowali za współpracę i pomoc dla działań szkoły rodzicom tegorocznych absolwentów.

Szczególne słowa podziękowań w imieniu grona pedagogicznego, rodziców i uczniów skierowano do Pani Katarzyny Hornung, której przez dwa lata rodzice powierzyli funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców i która przez kolejne dwa lata piastowała funkcję skarbnika RR.

W imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły w podziękowaniu za pomoc i współpracę przedstawiciele absolwentów CLXIII LO wręczyli  tytuły „Honorowego Przyjaciela CLXIII LO”.

 

O przyjęcie Tytułu poprosiliśmy:

 

- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica- Pana Krzysztofa Reka

Dyplom wręczyli absolwenci SP nr 171- Marta Dworzyńska z kl. IVc i Błażej Skała z Kl.IVc.

 

- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 172 i. Polskiej Organizacji Wojskowej – Panią Katarzynę Parol- Bryła

Dyplom wręczyli absolwenci SP nr 172 – Nina Zalewska z kl. IIa i Tomek Joss z kl. IVc

 

- Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich –panią Justynę Mańczyńską

Dyplom wręczyli absolwenci SP nr 173 – Karolina Piasecka z kl. IVd i Ola Świetlicka z kl. IVc.

 

- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 174 i. Tadeusza Kościuszki – Pana Pawła Krajewskiego , w imieniu którego Dyplom odebrała Pani Naczelnik WOW - Renata Mroczkowska

Dyplom wręczyły uczennice SP nr 174 – Milena Kobus z kl. IVc i Marysia Kramarenko z kl. IVc.

 

- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców- panią Katarzynę Głusek Wojciechowicz.

Dyplom wręczyli absolwenci SP nr 353 – Wiktoria Szewczyk z kl. IVc i Konstanty Kutek z kl. IVd.

 

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 – panią Annę Skibniewską – Kwiatkowską

Dyplom wręczyli maturzyści - Weronika Kowalczyk z kl. IVc i Bartek Basa z kl. IVc.

 

- Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Pana Dariusza Galińskiego

Dyplom wręczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Michalina Siwik z kl. IIc i Wojtek Dziewulski z kl. IIIa

 

- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im. Marszałka J. Piłsudskiego - Panią  Danutę Krzyżanowską

Dyplom wręczyli absolwenci SP nr 385 – Alicja Żabińska z kl. IVd  i Bartek Kowalski z kl. IVd.

 

To kolejny tytuł wręczony społeczności SP 385 -tym razem dedykowany Gronu Pedagogicznemu - w podziękowaniu za owocną współpracę obydwu placówek i partnerską organizację działań na rzecz korzystania z zasobów lokalowych obiektu przy ul. Klimatycznej1.

 

W kierunku społeczności CLXIII LO słowa podziękowania i skierowali przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Katarzyna Hornung i pan Piotr Skała, a reprezentacja tegorocznych absolwentów odsłoniła pamiątkowe tablo.

 

Na program artystyczny przygotowany przez uczniów złożyły się;

 • krótka scenka z życia szkoły i podziękowania dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców w wykonaniu: Agnieszki Strycharz, Marty Dworzyńskiej, Konstantego Kutka i Tomka Piotrowskiego
 • wzruszające, refleksyjne życzenia dla Absolwentów od Samorzadu Uczniowskiego wygłoszone przez Michalinę Siwik i Wojtka Dziewulskiego  
 • występ wokalny w wykonaniu Justyny Galaszewskiej
 • pokazy taneczne w wykonaniu: Agnieszki Strzycharz i Tomka Piotrowskiego, Hani Krzyżanowskiej i Stefana Murawskiego, Aleksandry Pawińskiej i Daniela Ławskiego oraz Weroniki Cichowskiej i Tadeusza Wielgopolana.

 

 

Na zakończenie wychowawcy klas maturalnych Pani Katarzyna Gutowska-Bąk i Pan Maciej Woroniecki wręczyli swoim uczniom Świadectwa ukończenia liceum, a Rada Rodziców - pamiątkowe okolicznościowe  długopisy.

Serdecznie dziękujemy Gościom za obecność, życzenia i gorące kibicowanie naszym absolwentom.

Absolwentom życzymy powodzenia i wszystkiego dobrego na drodze do wyznaczonych celów.

Wszystkich zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu.

 

DSC 1129

DSC 1131 kopia

DSC 1133

DSC 1134 kopia

DSC 1138

DSC 1143

DSC 1145

DSC 1149

DSC 1152

DSC 1153ii

DSC 1156

DSC 1157

DSC 1161

DSC 1169

DSC 1172

DSC 1174

DSC 1178

DSC 1179

DSC 1185

DSC 1190

DSC 1196

DSC 1199

DSC 1198

DSC 1203

DSC 1206

DSC 1208

DSC 1209

DSC 1212

DSC 1237

DSC 1240

DSC 1242

DSC 1255

DSC 1263

DSC 1269

DSC 1283