CLXIII LO Laureatem IV edycji Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. M. Edelmana.

 

Tytuł przyznawany jest szkołom promującym pozytywne wzorce społeczne, działającym na rzecz rozwijania empatii, budowania etyki życia społecznego i więzi międzypokoleniowych, uwrażliwiającym młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji, działającym na rzecz podejmowania działań kształtujących i  promujących postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność. Czujemy się prawdziwie wyróżnieni i zobowiązani do dalszych intensywnych działań edukacyjno-społecznych. Uroczystość podsumowania tegorocznej edycji odbyła się w „Polin”, a grupa młodzieży reprezentującej szkołę została zaproszona do uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych realizowanych w oparciu o zasoby wystawy stałej muzeum.

Tę prestiżową Nagrodę  wręczyła nam Pani przewodnicząca Kapituły Nagrody, Radna Warszawy - Dorota Łoboda i Joanna Gospodarczyk - Pani Dyrektor BE.

 

GridArt 20230605 145744140i