Z radością informujemy, że egzamin maturalny z j.polskiego i j.angielskiego został zdany w naszej szkole w 100% ?, a egzamin z matematyki w 96,96%. 

Gratulujemy i cieszymy się wraz z Maturzystami, trzymamy kciuki za osoby przygotowujące się do jednej poprawki w sierpniu.

Średnie wyniki uzyskane w sesji majowej przez 66 maturzystów (którzy stanowią 98% wszystkich tegorocznych absolwentów CLXIII LO) to: 

  • 73,83% z j.polskiego  -stanin wyżej średni (zakres staninu 67-74%)
  • 93,1% z  j.angielskiego  -  stanin średni (zakres staninu 84-93%)
  • 74,2% z matematyki - stanin wyżej średni (zakres staninu 71-85%).

Warto zaznaczyć, że uzyskane wyniki staninowe są lepsze niż w ubiegłym roku, a w przypadku j.polskiego i j.angielskiego niewiele zabrakło, by znaleźć się w następnym przedziale. 

Szczególnie gratulujemy uczniom, których wyniki w przeliczeniu na "szkolne oceny" to szóstki (czyli nasz przedział 97-100%). Mamy taki jeden wynik z j.polskiego ?, osiem z matematyki? ? i trzydzieści trzy z j.angielskiego? ? ?.

W szkolnej skali wyniki maturalne pozwoliłyby wystawić osiem "piątek" i dwadzieścia sześć "czwórek" z j.polskiego, osiem "piątek" i dwadzieścia cztery "czwórki" z matematyki i dziewiętnaście "piątek" oraz osiem "czwórek" z j.angielskiego. 

W kontekście egzaminów w rozszerzeniu szczególnie gratulujemy uczniom, którzy przystąpili do egzaminu z j.niemieckiego (śr. wynik 81% - stanin siódmy, czyli "wysoki") i informatyki (śr. wynik 60% - stanin siódmy, czyli "wysoki"). Cieszą nas też wyniki w rozszerzeniu z j.polskiego (śr.wynik 62%), matematyki (śr. wynik 47%), geografii (śr.wynik 49,6%), historii (śr.wynik 53,8%) i Wos (śr.wynik 48,14%), które uplasowały naszą szkołę w staninie szóstym, czyli wyżej średnim.

Dziękujemy naszym Maturzystom za trud włożony w rzetelne przygotowanie się do egzaminu. 

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia.

Nauczyciele