Z ogromną radością informujemy, że w dniu 16 listopada 2023r. podczas obrad XC Rady m.st. Warszawy jednogłośnie przyjęto Uchwałę o nadaniu naszej szkole imienia Czesława Niemena.

 

Wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego CLXIII LO w Warszawie o nadanie szkole imienia Czesława Niemena.

Uzasadnienie projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania imienia CLXIII Liceum Ogólnokształcącemu w Warszawie.