Pracownicy i studenci przekazują nam serdeczne życzenia świąteczne  i noworoczne z jednoczesnym zaproszeniem do zapoznania się z  ofertą Wydziału Technologii Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poprzez odwiedzenie strony Wydziału pod linkiem:

https://wtz.sggw.edu.pl/

życzenia świateczne 2023