Bitwa Warszawska 1920 r. w świadomości młodego pokolenia Polaków

 

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, zorganizowanym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego- Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie - Bitwa Warszawska 1920 r. w świadomości młodego pokolenia Polaków.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski, upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców osobowych. Zachęcamy do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu różnych środków artystycznego wyrazu. W skład Jury konkursu wchodzą przedstawiciele Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów oraz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

 

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

  1. plastyczna - Wykonaj projekt banknotu 100 zł (awers + rewers), upamiętniającego 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej (format A3/A4, technika dowolna, także druk z programu graficznego).
  2. fotograficzna: cykl 6 zdjęć upamiętniających Bitwę Warszawską w mojej miejscowości ( format A-4)  
  3. literacka: w formie gazety okolicznościowej  na cześć zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. ( format A-4) 

Szczególnie cenne będą prace  opracowane w sposób nowatorski, ciekawy plastycznie.

Inforamcje dotyczące konkursu: http://muzeum-niepodleglosci.pl/strefa-dzieci/bitwa-warszawska-1920-r-w-swiadomosci-mlodego-pokolenia-polakow/

 bitwa1