W związku z działaniami profilaktycznymi, dotyczącymi zagrożenia chorobą COVID-19, po decyzji rządu z dnia 11 marca, w dniach 12.03 - 25.03.2020r zajęcia w CLXIII LO zostają odwołane.

Komunikat Ministra Edukacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Zarówno rodziców, jak i uczniów prosimy o systematyczne odczytywanie informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny.

 

Dyrektor Izabela Nowacka