mko1 List do Dyrektorów               

 

mko2 List do Rodziców i Opiekunów

 

mko3 List do Uczniów          

 

list List Prezydenta m.st.Warszawy - Pana Rafała Trzaskowskiego

 

sanepid 

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych