Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie


Warszawskie Biuro Edukacji prosi o informację dotyczącą wyposażenia uczniów w komputery mobilne.

W związku z tym proszę o przekazanie informacji wychowawcom najpóźniej do godz.9.00 w poniedziałek w przypadku:

- braku dostępu ucznia do komputera mobilnego
- posiadanie przez ucznia "przestarzałego "komputera mobilnego nie dającego gwarancji uczestnictwa w nauce na odległość.
- braku dostępu do Internetu

Zadanie takiego pytania wynika z działań na rzecz systemowego wprowadzania kształcenia na odległość.

Szkoła musi przekazać informację do godz. 11.00 30 marca 2020r.

Dziękuję za pomoc

I. Nowacka

Dyr. CLXIII LO w Warszawie