W trosce o prawidłowe wybory dalszej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej zapraszamy do:


- zapoznania się z harmonogramem tegorocznych Matur (ogólnopolskiego egzaminu dojrzałości) w celu "obejrzenia" możliwości wyboru przedmiotów maturalnych (harmonogram dostępny na stronie startowej liceum)

-zapoznawania się z materiałami , które zostaną przekazane w dniach 16-18 czerwca 2020r. w ramach zajęć z tzw. doradztwa zawodowego (wtorek - czwartek)( m.in. testy preferencji zawodowych, informacje o zasadach rekrutacji na wszystkie kierunki na polskich uczelniach, informacje o aktualnych trendach na rynku pracy itp).

- deklaracji uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z licealnym doradcą zawodowym - panią Iwoną Lipską. Podczas tych spotkań m.in.będzie możliwe wykorzystanie profesjonalnego programu komputerowego w celu przeprowadzenia wieloaspektowej diagnozy zainteresowań. Zgłoszenia proszę wysyłać do 18 czerwca przez dziennik elektroniczny do pani I. Lipskiej . Indywidualne spotkania będą możliwe w dniach 22- 25 czerwca lub we wrześniu.

Z poważaniem

I. Nowacka Dyr CLXIIILO w Warszawie