Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

w związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwa w rozszerzeniach międzyoddziałowych informuję, że w każdej grupie rozszerzenia może być maksymalnie 35 uczniów.

Do grupy realizującej przedmiot w rozszerzeniu, w pierwszej kolejności zapisani są uczniowie z klasy, dla której dane rozszerzenie jest w ofercie programowej :

Ia - j.polski, historia, wos, j. angielski
Ib - matematyka, geografia, fizyka, j.angielski
Ic - j.polski, historia, wos, j. angielski)
Id - matematyka, biologia, chemia i j. angielski

Uczniowie chętni z innych klas zobowiązani są do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych (wynikających z realizacji materiału w klasie I w oddziałach z rozszerzeniem) i zaliczenia ich w podanym terminie.

Uwaga, w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, na zajęcia zostaną zapisani uczniowie, którzy zajmą wyższe miejsce na liście rankingowej chętnych (lista będzie tworzona z uwzględnieniem oceny z danego przedmiotu z klasy I i oceny z zaliczenia różnic programowych).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem

Izabela Nowacka
dyrektor CLXIII LO w Warszawie

 

Szczegółowe informacje dla kl. IA

Szczegółowe informacje dla kl. IB

Szczegółowe informacje dla kl. IC

Szczegółowe informacje dla kl. ID