Minął pierwszy rok funkcjonowania CLXIII LO w Warszawie – czas na nieco statystyki.

 

We wrześniu 2019 roku powstały cztery klasy pierwsze.

W pierwszym miesiącu szkoła liczyła 128 uczniów. Potem dołączyło do nas kolejnych pięć osób, w tym cztery absolwentki SP 385 uhonorowane w ubiegłym roku świadectwem z wyróżnieniem.

W czerwcu 2020r. rada pedagogiczna CLXIII LO sklasyfikowała 133 uczniów.

Średnią ocen 4.00 i powyżej uzyskało 54 uczniów.

Świadectwo z wyróżnieniem (średnia 4,75 i powyżej) uzyskało 12 osób. Wszyscy otrzymają jednorazowe stypendium naukowe w kwocie co najmniej 200 zł.😊

Wśród tej 12-ski czworo uczniów wypracowało średnią powyżej 5.00. 😊😊

Najwyższa średnia w szkole to 5, 36. 😊😊😊

Nasz najlepszy uczeń zdobył szóstki z matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki i plastyki, a także ukończył z wyróżnieniem XI edycję kursu „Matematyka dla Ciekawych Świata” prowadzonego w semestrze letnim 2020 r. przez Uniwersytet Warszawski.we współpracy z Miastem St. Warszawa. Kurs skierowany był do uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dwoje uczniów wypracowało po pięć końcoworocznych ocen celujących 😊, a sześciu będzie mieć świadectwo z czterema „szóstkami”😊😊.

Liczne osoby odnosiły sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i inicjatywach naukowych, artystycznych, sportowych, wolontariackich i samorządowych, dlatego grono pedagogiczne wystąpiło do organu prowadzącego o przyznanie tytułów: „Najlepszy uczeń”, „Najlepszy artysta”, Najlepszy sportowiec” i wyróżnień specjalnych. Gratulacje wkrótce😊😊😊

Wśród ocen na świadectwach licealistów „z Klimatycznej” znajdują się:

  • jedna „szóstka” z fizyki, biologii, geografii,
  • dwie szóstki z j.polskiego, matematyki, j.niemieckiego, chemii i historii
  • cztery szóstki z plastyki, etyki i edukacji dla bezpieczeństwa
  • sześć z informatyki
  • osiem szóstek z j.hiszpańskiego
  • dziewięć z j.angielskiego
  • dwanaście z wiedzy o kulturze
  • trzynaście z religii
  • i dwadzieścia osiem z wychowania fizycznego (jedna z nich przypadła w udziale posiadaczce tytułu mistrzowskiego w Taekwon-do 😊, a inna zdobywcy Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, a także 3 miejsca w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym 😊😊.

Czy było łatwo? 😊

Pewnie nie.

Zwłaszcza nauka na odległość z powodu pandemii okazała się trudnym egzaminem z odpowiedzialności, zaangażowania, planowania własnego czasu, świadomego korzystania z nowoczesnych technologii, samodzielności i bieżącej współpracy z nauczycielami.

W II półroczu każdy z licealistów dostał za swoje prace m.in. 11 stopni lub plusów z chemii i po 7/8 ocen z fizyki. W ramach podstawowego j.polskiego oceniono im po 8 prac pisemnych, a w rozszerzeniu średnio po 12-e. Nie „odpuścili” też wuefiści - organizowali treningi online i zaliczenia w kilkunastu kategoriach aktywności 😊.

Rekordowo często oceniali postępy matematyczne nauczyciele w klasie IA i IC. Tu każdy uczeń otrzymał ocenę za 21-24 prac i parę plusów za ćwiczenia mniejszej wagi.

Dzięki temu materiał zrealizowano, przećwiczono i utrwalono, a to pozwala ze spokojem myśleć o …. maturze i studiach.

Teraz czekamy na wakacje 😊. Będą …za tydzień😊😊😊 .