Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży Miasta Stołecznego Warszawy

 

Konsorcjum brokerskie Marsh / Supra Brokers na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadziło w ramach Prawa Zamówień Publicznych konkurs ofert na ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021, na podstawie którego wyłonili najkorzystniejszą ofertę ochrony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Uniqa S.A., skierowaną do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy.

w załączeniu oferta/ulotka ubezpieczenia NNW wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz tabela uszczerbków na zdrowiu.   

Propozycja obejmuje możliwość przystąpienia dzieci do ubezpieczenia w formie:

- online na stronie www.nnw24.pl, za pośrednictwem której każdy rodzic indywidualnie wybiera wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka i opłaca składkę,

- papierowej deklaracji  znajdującej się na 2 stronie ulotki.

 

*Oferta NNW24

*Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu