Uczniowie LO korzystają ze stołówki szkolnej działającej przy SP385 w Warszawie.

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: http://www.sp385.waw.pl/index.php/stolowka