Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dyrektorem i wychowawcami, które odbędzie się w auli dnia 8 września 2020r.  (wtorek ) według harmonogramu:

- 18.00- kl. II cd

- 18.30 – kl II ab

- 19.00- kl. I ab

Wejście główne od strony ul. Klimatycznej 1

Tematyka zebrania;

  • Rozwiązania organizacyjne w dobie pandemii wprowadzone w CLXIII LO w Warszawie
  • Informacja o sytuacji wychowawczo- dydaktycznej
  • Oferta programowa szkoły
  • RODO w szkole
  • Sposób kontaktu rodziców z nauczycielami, dyrektorem, specjalistami ppp, pielegniarką szkolną
  • Organizacja przedstawicielstwa rodziców - wybory.

Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Uczestnicy powinni być wyposażeni w maseczki lub przyłbice.