Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

w imieniu całej społeczności CLXIII LO dziękuję za przestrzeganie przyjętych w naszej placówce zasad przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid 19 i działań na rzecz systematycznej nauki.

Są nimi:

- dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz w sytuacji zmiany sali lekcyjnej,

- częste mycie rąk,

- noszenie maseczek, przyłbic w przestrzeniach wspólnych,

- zasada dystansu społecznego,

- korzystanie z własnych przyborów lub dezynfekcja przyborów pożyczonych (płyn dezynfekujący znajduje się w każdej sali lekcyjnej)

- profilaktyczne pozostawanie w domu w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych,

- koleżeńskie przekazywanie przez komunikatory osobom nieobecnym bieżących informacji na temat realizowanych podczas lekcji tematów, notatek, źródeł wiedzy, zakresu prac domowych, zapowiadanych sprawdzianów,

- samodzielna praca podczas profilaktycznych nieobecności, kontaktowanie się z nauczycielami poprzez dziennik lub Office 385 w celu uzyskania pomocy w samodzielnej pracy,

- rytmiczne (w porozumieniu z nauczycielami) uzupełnianie i zaliczanie zaległości powstałych w wyniku nieobecności.

 

Z życzeniami zdrowia i spokoju

Izabela Nowacka

dyrektor CLXIII LO w Warszawie

IMG 20201005 090434 01