Gratulacje dla Izabeli Małetki, Weroniki Dobrowolskiej i Stafana Murawskiego, których prace znalazły się na wystawie pokonkursowej Scek pt „Promocja talentów”.

Nasi Uczniowie  wzięli udział w konkursie plastycznym „Promocja Talentów”, którego celem  było wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocja. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury były w tym roku wysłane drogą elektroniczną zdjęcia wykonanych przez uczestnika prac plastycznych.  Promocja Talentów ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna. Zachęcamy uczestników do tworzenia  w ich ulubionych technikach i na ulubione tematy. Zapraszamy do oglądania prac wyróżnionych przez jury spośród 1172 zgłoszonych do konkursu Promocja Talentów 2020 .

Prace znajdziecie pod linkiem:

https://scek.pl/wystawa-pokonkursowa/