Drodzy Uczniowie
w ramach jesiennych konkursów plastycznych organizowanych w SCEK w 2020 roku zapraszamy Was do podjęcia wyzwań artystycznych w dwóch obszernych tematach:

  • Obraz mojej Warszawy. Tak blisko – moje miasto, moje miejsce
  • Muzyka i obraz. Muzyka Miasta

Konkursy adresowane są do uczniów warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie Warszawy. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

Obraz mojej Warszawy. Tak blisko – moje miasto, moje miejsce
Do tej pory pokazywaliśmy warszawskie pomniki, parki, skwery, Stare Miasto, zwierzęta warszawskiego ogrodu zoologicznego. Patrzyliśmy na Warszawę z prawego i lewego brzegu Wisły, przez pryzmat burzliwej historii i trudnych wydarzeń.
Odnosząc się do tematu tegorocznego konkursu można pokazać miejsca w Warszawie z perspektywy dzielnicy, szkoły, rodzinnego domu. Każdy w tym mieście ma miejsce, które odkrył, które jest dla niego ważne, bo związane z jakąś historią, wydarzeniem. Są też takie miejsca, w których dobrze się czuje i do których chętnie wraca. Pokaż to miejsce innym tak, by odczuli specjalny klimat, wyjątkowość tej przestrzeni. Wybierz elementy składające się na jej strukturę i wizualny charakter. Pokaż swoje miejsce w swoim mieście Warszawie.

  • Termin przyjmowania zgłoszeń: do 2 listopada
  • Finał i wręczenie nagród: 8 grudnia 2020, godz. 16:00
  • Czas trwania wystawy pokonkursowej: 26 listopada 2020 – 11 lutego 2021

Muzyka i obraz. Muzyka Miasta
Mieszkając w mieście tęsknimy za ciszą. Czy są jednak dźwięki, na  które czekamy? Dźwięki, które  lubimy? Czym różnią się dźwięki Warszawy od dźwięków innych miast? Może macie ulubionego muzyka, którego szukacie w tramwajach czy przejściach podziemnych? Może lubicie odgłos kroków wydawanych rano przez tysiące stóp pędzących do pracy? Albo szukacie parków, aby dobrze usłyszeć ptaki?

Powstało wiele utworów związanych z miastami. Czasem powstają również utwory o miastach nieistniejących, wyobrażonych. Czy macie swoją ulubioną piosenkę, utwór, który wyraża Miasto? Spróbujcie narysować dźwięki miasta lub muzykę, która o nim opowiada. Tematem może być muzyka, dźwięki dowolnego Miasta, również miasta wyobrażonego, nieistniejącego.

  • Termin przyjmowania zgłoszeń: do 9 listopada
  • Finał i wręczenie nagród: 8 grudnia 2020, godz. 16:00
  • Czas trwania wystawy pokonkursowej: 26 listopada 2020 – 11 lutego 2021

Prace należy składać w siedzibie SCEK, ul. Jezuicka 4 (należy zgłosić się na portierni, parter budynku) od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 – 17.00 lub w sytuacjach wyjątkowych po mailowym lub telefonicznym ustaleniu terminu.

 

Dokumenty do pobrania:

*Karta Uczestnika Konkursu - Muzyka i Obraz. Muzyka miasta.

*Karta Uczestnika Konkursu - Obraz mojej Warszawy

*Karta zgłoszenia pracy. Konkurs plastyczny Muzyka i obraz. Muzyka miasta.

*Karta zgłoszenia pracy. Konkurs plastyczny Obraz mojej Warszawy.

*Regulamin konkursu Muzyka i Obraz. Muzyka miasta.

*Regulamin konkursu Obraz mojej Warszawy