W oczekiwaniu na decyzję Sanepidu w dniu 12.10.2020 nauczyciele przesyłają tematy, wskazówki do pracy własnej na zajęcia przewidziane w planie kl. IA i IB przez dziennik elektroniczny.

Zajęcia będą mieć charakter utrwalenia, usystematyzowania wiedzy lub przygotowania się uczniów (na podstawie podręcznika lub innych wskazanych materiałów) do następnej lekcji.

Dowodem obecności ucznia na zajęciach jest odczytanie wiadomości przez dziennik i wykonanie pracy zgodnie z zaleceniem nauczyciela.

Każdy z nauczycieli sprawdzi wykonanie pracy zgodnie z własnym pomysłem .

Uwaga. Uczniowie mogą zostać podczas lekcji zaproszeni do pracy na teamsach.

W przypadku kłopotów z dostępem do dziennika elektronicznego zapraszamy do kontaktu tel. z sekretariatem szkoły.

O problemach z dostępem do teamsów informujcie p. prof. M. Wasiurę.

Pozdrawiam I. Nowacka

dyr. CLXIII LO w Warszawie