Szanowni Rodzice, Nauczyciele.

Drodzy Uczniowie.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników życia szkolnego i ich rodzin, współpracowników, przyjaciół ... zobowiązuję wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników CLXIII LO o zachowanie dystansu min.1,5m w relacji vis-a-vis, a gdy nie ma takiej możliwości np. w sali tpd, edb, a także w przestrzeniach wspólnych zakładanie maseczek lub przyłbic.

Jest to wynik zasad obowiązujących w ZÓŁTEJ strefie i zaleceń MEN dotyczących uprawnień dyrektora szkoły w związku z działaniami na rzecz bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

Jednocześnie przypominam o wciąż obowiązującym zaleceniu dezynfekcji/mycia rąk, posługiwania się tylko swoimi przyborami lub dezynfekcji przyborów używanych przez wiele osób (np. pisaków tablicowych, klawiatur, blatów po zmianie miejsca). Płyny i papierowe ręczniki są dostępne w każdej sali .

Proszę również o zajmowanie przez uczniów stałych miejsc w swoich salach i sporządzenie map zajmowanych miejsc przez nauczycieli.

W sytuacji zaistnienia zakażenia kogokolwiek covid 19 sanepid żąda informacji, gdzie dany uczeń/nauczyciel siedział i w jakiej konfiguracji towarzyskiej.

Te działania pozwolą szybciej ustalić ewentualny łańcuch zakażeń i ograniczyć ilość osób obejmowanych kwarantanną.

Przypominam, że kwarantanna dotyczy całych rodzin, współpracowników i może skomplikować życie wielu z nas.

Apeluję do rozwagi i odpowiedzialności każdego. Ceną jest ludzkie zdrowie i życie.

Zaznaczam, że zdecydowana większość naszych uczniów na terenie szkoły zachowuje się bardzo odpowiedzialnie i zasługuje na pochwałę z uwagi na prezentowaną postawę społeczną. Ufam, że takie zachowania są prezentowane również poza szkołą.

Od dnia jutrzejszego będziemy informować rodziców o przypadkach łamania obowiązujących zasad przez ich dzieci.

Przypominam o obowiązku codziennego czytania informacji w dzienniku. Proszę o odczytywanie wiadomości na komputerze, tylko taka wiadomość ma status odczytanej i jest dowodem, że informacja dotarła.

Jednocześnie - z uwagi na obowiązek monitorowania i raportowania nakładanej kwarantanny na uczniów i nauczycieli - serdecznie proszę rodziny objęte kwarantanną o informację, od kiedy i do kiedy nałożono na Państwa ten środek.

Raporty składamy codziennie do godziny jedenastej. Bardzo proszę w związku z tym Państwa o kontakt z pracownikami sekretariatu (tel. lub przez dziennik elektroniczny - konto Iga Misiak lub Katarzyna Furman).

Oczywiście takie informacje będą miały klauzulę danych wrażliwych i nigdzie nie będą publikowane, ani nikomu udostępniane.

Pozdrawiam serdecznie

Izabela Nowacka

dyr. CLXIII LO w Warszawie