Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

mija półmetek pierwszego półrocza 2020/21r, to dobry czas, by dokonać uważnej analizy naszej wspólnej pracy, poznać opinie,  przyjrzeć się realizowanym przedsięwzięciom i zaplanować kolejne, uwzględnić potrzeby zgłaszane przez środowisko rodziców, nauczycieli i uczniów.

Pierwsza ankieta na temat naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym została przeprowadzona wśród uczniów klasy pierwszej z inicjatywy dziennikarzy „Licealnika”. Jej wyniki zostały przedstawione w październikowym numerze pisma uczniów CLXIII LO w artykule „Nowy rocznik w CLXIII LO”. Tam na str. 6 i 7 piątego numeru poznaliśmy, jako całe środowisko, odpowiedzi na pytania: „Jak czujesz się po pierwszym miesiącu nauki w LO?”,  „Czy uważasz, że 163 LO to Twoja szkoła?”, „Jakie przedmioty szkolne najbardziej lubicie?”, a także „Co zdziwiło cię w CLXIII LO?”.  Uzyskane opinie stały się ważnym przyczynkiem do budowania wiedzy na temat klimatu naszej szkoły zwłaszcza w niełatwym czasie zdalnego nauczania. Młodzieżowe badanie zostało uzupełnione przez anonimową ankietę zrealizowaną wśród chętnych uczniów i rodziców z inicjatywy nauczycieli szkoły. Do zapoznania się z jej wynikami zapraszamy poniżej.

W naszej praktyce istotne jest nałożenie obrazu szkoły widzianej przez naszych uczniów i ich rodziców z naszym nauczycielskim oglądem, który wypracowaliśmy na drodze ankiet adresowanych do nauczycieli i analizy dotychczasowych wyników edukacyjnych i wychowawczych przeprowadzonej podczas obrad online w dniu 3 listopada.  O szczegółowej sytuacji w dziedzinie ocen, frekwencji i atmosfery pracy w poszczególnych  klasach – zarówno rodziców jak i uczniów – informowali już wychowawcy.

Jako Dyrektor Liceum w imieniu całego grona pedagogicznego gratuluję i dziękuję uczniom, którzy mimo przejścia na tryb zdalny:

  • wykazują się systematycznością i odpowiedzialnością podczas codziennej nauki,
  • uczestniczą w aktywnościach online rekomendowanych podczas lekcji albo na stronie startowej liceum przystępując do olimpiad przedmiotowych i konkursów, zgłaszając się na warsztaty realizowane przez wyższe uczelnie albo fundacje naukowe, uczestnicząc w licealnych zajęciach dla chętnych, 
  • realizują w tym trudnym czasie pasje sportowe, naukowe, artystyczne, społecznikowskie,
  • działają w samorządach klasowych i w samorządzie szkolnym, a także licealnej gazetce i licealnym wolontariacie,
  • z zaangażowaniem uczestniczą w godzinach wychowawczych, które bywają wążną przestrzenią do rozmów na interesujące Was tematy,
  • wykazują się koleżeńską postawą pomagając innym w uzupełnianiu zaległości, przekazując bieżące informacje nieobecnym, czy motywując do działania osoby, które źle znoszą obecną trudną sytuację, z którą przychodzi nam się zmierzyć,
  • podejmują trud uzupełniania powstałych zaległości, zwracają się do nauczycieli z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i konsultacje, dokonują popraw sprawdzianów i korekt oddanych prac zgodnie z uzyskaną informacją zwrotną,
  • znajdują czas i ochotę, by współdecydować o zakupach do licealnej biblioteki, odpowiadać na pytania ankietowe; zgłaszać nauczycielom, wychowawcom, czy dyrektorowi swoje wnioski, postulaty, pytania, wątpliwości lub rekomendacje zwracając naszą nauczycielską uwagę na sprawy, które być może w ferworze obowiązków nam umykają i zachęcając, by się nad nimi pochylić, jeśli nie od razu to w bliskiej przyszłości.

Zapewniam zarówno Państwa Rodziców jak i Was - Drodzy Uczniowie, że naszym absolutnym nauczycielskim priorytetem jest stworzenie atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu, społecznemu i emocjonalnemu młodzieży naszej szkoły, a  przyjęte u nas rozwiązania porównujemy z praktyką stosowaną w innych liceach (np. podczas spotkań Stowarzyszenia  Dyrektorów  Warszawskich Szkół Średnich, spotkań Stowarzyszeń Nauczycieli poszczególnych przedmiotów,  podczas szkoleń i konferencji) dokładając wszelkich starań, by we współpracy z uczniami i ich rodzicami stworzyć młodzieży szansę na sukcesy edukacyjne na etapie liceum i przygotować ją jak najlepiej do dalszej wymarzonej drogi edukacyjno-zawodowej.  

Wiemy, że wielu uczniów z troską myśli o egzaminach maturalnych, niepokoi się, jakie studia wybrać,  słyszymy o problemach  materialnych i emocjonalnych pojawiających się w poszczególnych rodzinach. Przypominam, że oprócz nauczycieli przedmiotowców, udzielających pomocy dydaktycznej i Waszych wychowawców w pełnej gotowości, by z porozmawiać na ważne i postrzegane jako trudne tematy są pani psycholog – Katarzyna Wiercioch i panie pedagog Iwona Lipska i Anna Brzozowska. Ze specjalistkami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rekomenduję kontakt poprzez  dziennik elektroniczny, a potem telefoniczny lub osobisty.

Informuję, że dokładamy starań, by potrzebującym uczniom zapewnić nie tylko pomoc edukacyjną i psychologiczną , ale też wsparcie socjalne (m.in. w zakresie programu „Posiłek dla ucznia” , stypendium socjalnego, czy akcji  doposażania sprzętowego  na czas nauki zdalnej  na drodze  wypożyczania zasobów sprzętowych szkoły). Serdecznie dziękuję za efektywną współpracę w tym zakresie licealnej Radzie Rodziców, która w tym roku uruchomiła zgromadzone fundusze na rzecz pomocy uczniom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, a także wsparła nas w organizacji stacjonarnych stanowisk do bezpiecznej pracy na terenie szkoły dla osób pozbawionych dostępu do Internetu poprzez doposażenie stacjonarnych komputerów w mikrofony i kamerki.

Przypominam też , że nasi uczniowie mogą korzystać z pomocy stomatologicznej w ramach NFZ (inf. na stronie startowej LO zamieszczona 2 listopada br).

Na koniec podkreślę, że mimo trwającej pandemii – w odróżnieniu od ostatnich dni pracy w trybie stacjonarnym - podczas pracy online odnotowujemy całkiem satysfakcjonującą frekwencję zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. Jest to dobra tendencja pozwalająca nam z optymizmem patrzeć na systematyczną realizację materiału.

 

W imieniu pracowników naszej szkoły zapraszam Państwa Rodziców i Uczniów do zapoznania się z raportem  z ankiety przeprowadzonej w środowisku uczniów i rodziców CLXIII LO i życzę zdrowia oraz spokoju.

Z poważaniem

Izabela Nowacka

Dyrektor CLXIII LO w Warszawie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
wynik163lo
     

ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW I RO DZICÓW-„ NAUCZNIE ZDALNE” CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie