Z radością informujemy, że stworzona przez licealistów lista propozycji do kupienia w ramach wzbogacenia licealnego księgozbioru została zaakceptowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) i przystępujemy do realizacji zamówień.

Nasza biblioteka uzyska nowe nominały, dzięki przyznaniu nam celowych  funduszy w wysokości 4 000 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w proces tworzenia i opiniowania propozycji zakupowych.

Poniżej opinia RR.

20201105 221457